Peticion i Diasporës Shqiptare

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Ju lutem lexoni peticionin në gjuhën shqipe ose në gjuhën angleze. Inkurajojmë shqiptarët kudo t'i bashkohen këtij peticioni. Faleminderit!

Shqip:  Peticion i Diasporës Shqiptare

English:  Albanian Diaspora Petition

 Today: Mark is counting on you

Mark Kosmo needs your help with “Koha për Veprim nga Komuniteti Globale Shqiptare”. Join Mark and 744 supporters today.