Peticion i Diasporës Shqiptare

0 have signed. Let’s get to 2,500!


Ju lutem lexoni peticionin në gjuhën shqipe ose në gjuhën angleze. Inkurajojmë shqiptarët kudo t'i bashkohen këtij peticioni. Faleminderit!

Shqip:  Peticion i Diasporës Shqiptare

English:  Albanian Diaspora Petition