KİMYAGERLERE 3600 EK GÖSTERGE HAKKI GERİ VERİLMELİ, EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET ÖDENMELİ

KİMYAGERLERE 3600 EK GÖSTERGE HAKKI GERİ VERİLMELİ, EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET ÖDENMELİ

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr ve tarafına SEMA YILDIRIM bu kampanyayı başlattı

Kamuda Çalışan Kimyagerlerin Ek Gösterge Mağduriyeti

Siyasi partiler seçim beyannameleri pek çok kesime yönelik vaatler içermektedir. Bu vesile ile kamuda çalışan kimyagerler de hatırlanmayı beklemekte ve ülkemizi yönetmeye talip olan adaylardan ve siyasi partilerden kendilerini mutlu edecek yaklaşımlar istemektedir. Kimyagerler maalesef yıllardır ek gösterge mağdurudur. Şöyle ki; 1982 yılında yayınlanan 2771 sayılı kanun ile teknik hizmetler sınıfında yer alan KİMYAGERLER, e verilen 3600 ek gösterge, anlaşılmaz nedenlerden dolayı 11.04.1990 tarih ve 20489 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan KHK/418 madde 3, 1 sayılı cetvel II-Teknik Hizmetler tablosunda değiştirilerek 3000 ek göstergeye düşürülmüştür.

Halbuki, 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği hakkındaki kanun, 5996 sayılı Veterinerlik Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve farklı kurumlara ait yönetmelik ve tebliğlerde yapılan eşit hak, salahiyet, yetki ve sorumluluk tanımlamaları ile biz KİMYAGERLER kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen eşit iş ve eşit sorumluluklar almaktadırlar.

Hal böyle iken bu haksızlığa çözüm bulmak amacıyla birçok kişisel girişim yapılmış ve konu Anayasa Mahkemesine intikal ettirilmiştir. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bu itirazı haklı bularak 27.10.2001 tarih ve 24623 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2001/348 sayı ve 06.11.2001 tarihli kararı ile 527 sayılı KHK’nın I sayılı cetvelinin II-Teknik Hizmetler bölümünün “b” bendinde yer alan kimyagerlerin daha önce sahip oldukları hiçbir talepleri olmadan alınan özlük haklarının iadesi için açılan dava haklı bulunmuş ve yetkili mercilere durumun düzeltilmesi için bir yıl süre tanınmıştır. Ancak bu süre içerisinde bir düzenleme yapılmamıştır. Bundan dolayı da kimyagerler tanımlanamayanlar grubuna sokularak “c” bendine yerleştirilmiş daha sonra yeni bir düzenleme ile “b” bendine getirilmişlerdir.

Biz Kimyagerler; Mühendisler, Biyologlar, Mimarlar, Eczacılar ve 1.derecede 3600 ek gösterge alan diğer gruplar gibi 4 yıl Lisans eğitim aldık. Aynı ortamlarda aynı işleri eşit risklerle yapmaktayız. “A” bendindeki meslek grupları şu anda bizden daha fazla maaş almakta emekliliklerinde onların maaşları artarken bizim maaşımız düşmekte ve emekli ikramiyesinde de oldukça önemli bir miktar azalma olmaktadır.

Buradaki adaletsizlik bizleri mağdur ettiği gibi çalışanlar arasında çalışma barışını da bozmaktadır. Eşit işe eşit ücret anlayışına ters düşmektedir. Talebimiz bu haksızlığın giderilmesidir. Bu talep 3600 ek göstergenin başka meslek gruplarına verildiği için değil, 28 yıl önce elimizden alınan bir hakkın teslimidir.

Siyasi partiler seçim bildirgelerini hazırlarken kamuda çalışan kimyagerlerin de geleceğe dair beklenti içinde olduğunu, uzun yıllardır çözülemeyen kronikleşmiş sorunlarının bulunduğu gerçeğini unutmamalıdırlar. Bu bakımdan her seçim sürecini, sorunlarının çözülmesi için bir umut ışığı olarak gören kimyagerler bu seçimlerde de büyük bir beklenti içindedir. Kamuda çalışan kimyagerler olarak başta iktidar partisi olmak üzere siyasi partilerin kendilerine verecekleri 3600 ek gösterge sözünü büyük bir ümitle beklemektedirler.

Siyasi partiler, iktidara gelebilmek amacıyla çeşitli vaatlerde bulunsalar da Kimyagerler Derneği olarak hali hazırda iktidarda bulunan Hükümetten emsal meslek dallarından ayrı tutularak hak kaybına uğradığımız bu eşitsizliğin giderilmesini beklemekteyiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.KİMYAGERLER

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.