Kimya Ders Saati Artırılsın ve Uygulamalı Kimya Dersi Getirilsin

Kimya Ders Saati Artırılsın ve Uygulamalı Kimya Dersi Getirilsin

334 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Ziya Selçuk (Milli Eğitim Bakanlığı) ve

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Can Genç

Hayatın her alanına Kimya çok detaylı olarak girmiştir, Kimya bilimin doğurduğu en önemli meslekler; Eczacılık, Doktorluk, Gıda Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği yine birçok alanda aslında kilit nokta taşıyan üretilmiş tüm ürünlerin yeterlilikleri için Laborantlık vs öncelikle öğrenciye tanıtıp sevdirmek gerektiği aşikardır. Nitekim bu mesleklerin yüksek öğrenim kısmında okunmasında da TYT ve AYT’de Kimya branşının netleri önemli bir belirleyiciliğe sahiptir.

Milli Eğitimimizde öğrencilerin hayata entegrasyonu ve uyumu için resmi olarak ortaöğretim programında Kimya Bilimi , Kimya Her Yerde ve Hayatımızda ki Kimya olarak yer almaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimizde merakı, keşfetmeyi, irdelemeyi ön plana çıkartarak onların istekle kendilerini geliştirebilecekleri deneyimler yaşatmayı ve bilgi ve tecrübelerimizi çağdaş eğitim yöntemiyle günlük hayatta hazırlayarak onlara aktarmayı amaçlıyoruz

Ülkemizin yüz akı olan ve ülkemizi Nobel Ödülü ile taçlandıran Sayın Aziz SANCAR’ın izinden gitmemiz ve öğrencilerimizi bu doğrultuda yöneltmemiz, kendi geleceği ve ülkesinin geleceği için çalışan genç beyinleri geliştirmemiz için ülkemizin genç, dinamik, gelişen ve geliştiren Kimya Öğretmenlerine ihtiyacı olduğu açıktır

Yine bu ihtiyacı öğrencilerin Kimya ile tanıştıkları Ortaöğretimde ki Lisans Yerleştirme Sınavları başarısızlıklarına bakarak çok rahat görmekteyiz. Mevcut öğretmen eksikliği, ücretli öğretmenlik kalitesizliği gibi sebeplerden dolayı öğrenciler için Destekleme ve Yetiştirme kursları da açılamamakta, öğrenciler büyük eksiklik ve sorun yaşamaktadırlar.

Taleplerimiz;

Kimya öğretmenliğine verilen KONTENJANLAR ARTTIRILMALIDIR. Kimya dersine geçici, çoğu zaman kendi branşı dışında derslere giren, şartları ve özlük hakları kötü olduğu için mutsuz ve performanssız olan Ücretli Öğretmenler girmemelidir. Kimya dersleri bu şekilde geçiştirilmemelidir.
Ortaöğretim de verilen Kimya öğretimi konularına bakıldığında mevcut ders saatleri yetmemekte, konular yetişmemekte veya hızlı geçilmekte.Bu sebepten dolayı DERS SAATLERİ arttırılmalıdır.
Kimya dersi genel itibariyle soyut kavramlar içerdiğinden öğrencilerin kolay ve kalıcı öğrenme sağlaması için UYGULAMALI KİMYA dersleri eklenmelidir. Uygulamalı dersler onların ilgi ve meraklarını arttırarak gelecekte de Aziz Sancar ve nice Bilim Adamları gibi yurt içi ve yurt dışı başarılar elde edilmesini sağlayacaktır

334 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.