Kampanya Kapatıldı

Kediye işkence eden bu cani tutuklansın!

Bu kampanya 202.838 destekçiye ulaştı


1 – İlgili Emniyet Birimlerince kediye işkence eden şahsın kimlik tespitinin yapılmasını,

2 – Şahsın kanunlarımızın öngördüğü şekilde cezalandırılmasını,

3 – Kimliğinin, işlediği suçun ve aldığı cezanın kamuoyu ile paylaşılmasını,

4 – Hayatının sonuna kadar evcil hayvan sahiplenmekten men edilmesini talep ediyoruz.

Bu önlemler alınmadığı ve suçlular gerekli şekilde cezalandırılmadıkları sürece hem bu tip canice olaylar yaşanmaya devam edecek, hem de bu katliamları gerçekleştiren kişiler dünyadaki tüm araştırmaların da gösterdiği gibi yakın bir gelecekte başka adli veya idari suçlar mutlaka işleyeceklerdir.

NOT: Erzincan Orduevi olduğunu iddia edenler bulunmaktadır.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU – H.K.K., Kanun Numarası : 5199

Kabul Tarihi: 24/6/2004

Madde 1- Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Madde 4 - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler :

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

Madde 6 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.

Madde 14 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

Madde 28 - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

k) 14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerine aykırı davrananlara ikiyüzellimilyon lira idarî para cezası; (f) ve (l) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına ikimilyarbeşyüzmilyon lira idarî para cezası verilir, kesilmiş ve canlı hayvanlara el konulur.

 Bugün Zeynep imzanı bekliyor!

Zeynep Coşkun bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Kediye işkence eden bu cani tutuklansın! #HayvanaŞiddetSuçtur». Zeynep ve imza atan diğer 202.837 kişiye katıl.