KAZDAĞLARIN ÜZERİ ALTINDAN DEĞERLİDİR.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


KAZDAĞLARIN ÜZERİ ALTINDAN DEĞERLİDİR Bölgede bulunan yer üstü ve yer altı doğal zenginliklerimiz, son yıllarda bir hiç uğruna ve bilinçsizce yok edilmektedir. Kaz Dağları; yer üstü ve yer altı su kaynaklarını oluşturan, besleyen ve onların sürekliliğini sağlayan, bölgede yaklaşık 2 milyon insanın temiz, güvenilir ve sürekli su kaynağı olan kendine has doğası, kültür değerleri, yüzyılların izlerini taşıyan mitolojik kalıntılarıyla bir doğa cennetidir. Bu toprakların bereketi, Kaz Dağları’nın oksijeni ve kendine özgü atmosferidir. Bölgede açılan maden ve taş ocaklarının gerektirdiği şantiyeler, enerji ve ulaşım altyapıları, maden arama ve çıkartma çalışmaları nedeniyle doğal doku ve orman yapısı değişmekte ve biz bölge halkının yeşil alanları yok edilmektedir. Bölgede ilgili bakanlıklar kanalıyla maden (özellikle altın ve gümüş) arama ve işletme ruhsatları verilmiş ve sondaj çalışmaları tamamlanma noktasına gelmiştir. Dünyanın en kirli teknolojilerinden birisi olan altın ocakları ve diğer maden ocakları bir araya geldiği zaman (siyanür, kükürt dioksit, azot oksit, uçucu küller, karbondioksit ve radyoaktif maddeler salınımı nedeni ile), bünyesinde önemli miktarda "endemik" canlıyı barındıran Kaz Dağları'ndaki ormanlar, bitki örtüsü ve tarım alanları olumsuz etkilemektedir. Bu tür çalışmalar nedeniyle, bölge insanına içme suyu sağlayan barajlar, dereler, göletler gibi yüzey sularıyla, yeraltı sularının kirlenmesi, ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olacaktır ve bunlar şimdiden yaşanmaya başlanmıştır. Bizler, Kaz Dağları yöre insanları, kendilerini buraya ait hissedenler ve Kaz Dağları’nı sevenler ‘tek ses ve tek yürek olarak’, Kaz Dağları’nı tehdit eden, çevre ve doğa düşmanı projeleri görmek istemediğimizi belirtiyoruz. Nefes alabildiğimiz sayılı alanlardan birsi olan Kaz Dağları’nı gelecek nesillere yaşanabilir olarak bırakmak için, yapılan doğa ve çevre tahribatını derhal durduralım ve bu yurt güzelliğine hep birlikte sahip çıkalım.