Kampanya Kapatıldı

Kayaköy'de KAZALARA ve TALANA Yol Açmayın!

Bu kampanya 38.122 destekçiye ulaştı


5000 yıllık tarihi, tescilli yapıları, kültürel mirası ile filmlere set olmuş; sit alanı olarak koruma altındaki Kayaköy’ün bir parçası olan eski ve nostaljik Kayaköy yolunu genişletmek isteyen Muğla Büyükşehir Belediyesi ve buna destek veren kurumlara açık çağrımız var! (English version is at bottom)

Kayaköy her yıl binlerce turist ağırlayan güzellikte, kuş göç alanlarının duraklama noktası olması sebebiyle pekçok farklı habitata ev sahipliği yapan, çepeçevre köyü sarmalayan yeşili ve mübadelenin izlerini taşıyan tarihi evleri ile özdeşleşmiş güzide bir yerleşim alanıdır.

Son yıllarda bu değer kaçak yapılar, rastgele betonarme binalar, köylünün ev barınma ihtiyacını aşan düzeyde gece kondu otel ve işletmeler ile talan edilmektedir.   

 Mevcut sorunlar bir taraftan kanayan yara iken şimdi de Kayaköy'ü Fethiye'ye bağlayan orman yolu genişletilmek isteniyor. Yol çalışmasını yürüten Muğla Büyükşehir Belediyesi ve buna destek veren kurumlara açık çağrımız var; Kayaköy’de  TRAFİK KAZALARINA ve DOĞA TALANINA YOL AÇMAYIN!

Fethiye şehir merkezinden Kayaköy’e giden çam ağaçları arasıdaki nostaljik yolun zemin, trafik işaretleri ve aydınlatma açısından iyileştirilmesi gerektiği bir gerçektir. Ancak iyileştirme çalışmasının ağaçları keserek ve bu yolu banketlerle beraber genişleterek yapılması beraberinde bir çok sorunu getirecektir ve kesinlikle yanlıştır.

 Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yolun genişletme çalışmalarını derhal durdurmasını, yolun iyileştirilmesi için yeni bir proje hazırlanmasını ve bu sürecin şeffaf şekilde tüm taraflarla birlikte ve özellikle de Kayaköy’ün doğal, kültürel dokusuna zarar vermeyecek şekilde yapılmasını talep ediyoruz. 

 KAYAKÖY’ün yolu KAYAKÖY’e yetmektedir.

 Genişletilmesi hangi sebepler ile yapılmak isteniyor ise bu sebeplerin kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. KAYAKÖY yolu restore edilmek isteniyor ise bu restorasyon çalışmasının destekçisi olacağmız bilinmelidir. Yeter önemle belirttiğimiz üzere KAYAKÖY’ün dokusunun bozulmayacağının teminatı bizlere verilsin!

 Kayaköy yolu çok tehlikeli, kazalar ve ölümler oluyor gerekçesi yanlıştır ;

 Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Karakol Komutanlığı’nın verilerine göre nostaljik Kayaköy yolunda son 5 yıl içinde ölümlü ve büyük hasarlı hiç kaza olmamıştır. Buna karşılık Taşyaka, Hisarönü tarafından Kayaköy’e gelen alternatif ve genişletilen yolda son 5 yıl içinde 3 ölümlü, 62 yaralamalı ve 38 maddi hasarlı kaza olmuştur.

 Ayrıca gereğinden fazla genişletilen yollarda kaza oranının arttığını kanıtlayan üniversitelerimizce yapılmış bilimsel çalışmalar da mevcuttur.

 Mevcut yolun tehlikeli durumuna ilişkin çözüm olarak yapılmak istenen genişletme, bu yolda hız sınırını ve hızlı araç kullanma oranını arttıracak ve daha büyük tehlikelere yol açacaktır. Bunun yerine yolun zemininin, uyarı levhaları ve ışıklandırmanın iyileştirilmesi ve belli alanlarda yol kenarına bariyer yapılması etkili çözüm olacaktır. 

 Mevcut Kayaköy yolu Fethiye şehir merkezinde bir mahalleden başlayıp Kayaköy içinde bir mahalleye bağlanmaktadır. Yolun genişletilmesi Fethiye tarafındaki mahallede trafik yoğunluğunu ve tehlikeleri arttıracaktır. Öte yandan yolun Kayaköy tarafında da tehlike yaratacağı gibi genişleme sebebiyle yapılacak yıkımlar Kayaköy’ün mimari dokusunu bozacaktır. Bu konuda Kayaköy’de ve Fethiye’de yaşayan halk yeterince bilgilendirilmemiş ve görüş alınmamıştır.

 Mevcut YOL Kayaköy’ün gelişmesini ve turizmini kötü etkiliyor gerekçesi yanlıştır;

 Dünyanın yoğun ve çoğunlukla yüksek gelirli turist alan bölgelerinden İtalya'nın Portofino, Cinque Terre, Amalfi, Sicilya gibi yerleri, Fransa'nın Marsilya, Nice, Cannes gibi yerleri, Monaco, Yunanistan'ın Mykanos ve Santorini gibi adalarının hiç birinde yollar genişletilmemiştir. Aksine özellikle korunarak bölgenin dokusunun bozulmaması hedeflenmektedir. 

 Likya Yolu’nu yürümek için dünyanın her yerinden gelen turistlerin, Fethiye şehir merkezinden Kayaköy’e nostaljik ve panaromik şehir manzarası eşliğinde gidip gelen insanların kullandığı Kayaköy yolunun genişletilmesi bu yolun doğal ve estetik yapısını tamamen yok edecektir.

 Özellikle Citta Slow/Yavaş Şehir gibi akımların yükseldiği günümüzde Kayaköy gibi eşi olmayan doğal ve kültürel mirasa sahip bir bölgede turizmin gelişmesi için toplamda 9 km uzunluktaki bir yoldan insanların daha hızlı geçmesinin, kitle turizminin bir uzantısı olan otobüslerin geçirilmesi Kayaköy’de nitelikli turizmi geliştirmek yerine daha kötü hale getirecektir.

 Bu yolun genişlemesiyle Kayaköy’deki yapılaşma hızlanacak, nitelikli ve korunan turizm değeri özelliği yerini kitle turizmine ve ucuz turiste bırakacaktır. Hali hazırda Hollywood filmleri için set olarak kullanılan Kayaköy bu özelliğini ve itibarını zaman içinde kaybedecektir.

 Öte yandan Kayaköy’e otobüsle gelmesi gereken turistler için dünyaca ünlü Ölüdeniz tarafından alternatif bir yol zaten mevcuttur.

 Yol genişletme talebi halkın isteğiyle yapılıyor gerekçesi yanlıştır;

 Kayaköy yolunun zemin, trafik işaretleri ve aydınlatma açısından iyileştirilmesi gerektiği herkesin kabulüdür. Ancak bu yol ile ilgili yapılan planlamanın herhangi bir yol yapımı gibi değerlendirildiği görülmektedir. Oysa Kayaköy ve onun bir parçası olan bu eski yol sadece Kayaköy’de yaşayanların değil, aynı zamanda Fethiye halkının da kullandığı ortak alandır. Öte yandan insanlık mirası olarak kabul edilen Kayaköy’ün doğal ve kültürel yapısını etkileyecek bu yol çalışması evrensel değerler gözardı edilerek uygulanmamalıdır.

 Kayaköy’e giden bu yolun genişletilmesi sonrasında Kayaköy’de yaşayan halk ve köylü değil rant kazanacaktır. Köyün kültürel değerini oluşturan insan öğesi de zaman içinde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.

  Kaya Köy yolunu genişletmek isteyen Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne açık çağrımızdır;

 Yukarıda belirttiğimiz kaygılarımızın giderilmesi öncelikli talebimizdir. Kayaköy’ün kendine has kültürel, tarihi ve doğal yapısı gereği,  yapılması planlanan yol projesi durdurulmalıdır. Kayaköy’ün dokusuna zarar vermeksizin bir iyileştirme söz konusu ise kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Tüm sözlerimizin takipçisi olarak tarafınızdan bir açıklama bekliyor, imzacısı olduğumuz bu metin nihayetinde Kayaköy’de talana yol açacak tüm projelerin karşısında olacağımızı açık yüreklilikle bildiriyoruz.

  Kayaköy’de   KAZALARA ve TALANA YOL AÇMAYIN!

 ENGLISH VERSION

5000 years of history, proprietary structures, cultural heritage and a unique place for movie sets; We make an open call to the Muğla Metropolitan Municipality and the supporting institutions that want to expand the old and nostalgic Kayaköy route which is under the protection by law.

 Kayaköy is an outstanding settlement area which is identified with the historical houses which carries the traces of greenery and rituals that surround the village all around, hosting many different habitat because of the beauty that welcomes thousands of tourists every year and one of the important the stopping point of the bird migration routes.

 In recent years, this value has been plundered by illegal buildings that have been exceeding the needs of the villagers, random reinforced concrete buildings, hotels and touristic businesses.

 While the current problems have been taking their toll on the village, it is now wished to expand the forest road linking Kayaköy to Fethiye. We have an open call to the Muğla Metropolitan Municipality and the supporting institutions that carry out the road work; DO NOT MAKE WAY TO ACCIDENTS AND NATURE TROUBLES IN KAYAKÖY!

 We agree that the nostalgic path which goes from Fethiye city center to Kayaköy should be improved in terms of traffic signs and lighting. However, if the remediation work is done by cutting the trees and expanding this road with the banquets, it will bring many problems and it is definitely wrong.

 We request that the Muğla Metropolitan Municipality immediately stop the expansion of the road, prepare a new project to improve, and make this process transparently with all parties, and in particular not to damage the natural, cultural texture of Kayaköy.

 KAYAKÖY's way is enough for KAYAKÖY.

 It is necessary to share the reasons of the expansion with the public. If it is desired to restore KAYAKÖY road, it should be known that we will be the supporter of this restoration work. As we have mentioned with great importance, the officials should assure us, the people, that KAYAKÖY's natural texture will not be deteriorated!

 “The road is being expanded beacuse it is very dangerous” WRONG.

 According to the data of Fethiye County Police Department and the gendarmerie headquarters, in the last 5 years there has been no mortal and major damage accidents in the nostalgic Kayaköy road. On the other hand, on the alternative and extended route from Kayaköy to Hisarönü, there had been 3 fatalities, 62 injuries and 38 accidents resulted in material damages in the last 5 years.

 There are also scientific studies in our universities that prove the rate of accidents increases in roads that were broadened.

 Expansion to be done as a solution to the dangerous situation of the existing road will increase the speed limit and speed of driving in this way and will definitely lead to greater dangers. Instead, improving road leveling, warning signs and lighting and making roadside barriers in certain areas will be an effective solution.

 The existing Kayaköy road starts from Fethiye city center and connects to a neighborhood in Kayaköy. Expansion of the route will increase traffic intensity and danger in Fethiye neighborhood. On the other hand, the destruction to be made due to the enlargement will destroy the architectural texture of Kayaköy. In this regard, the people living in Kayaköy and Fethiye have not been informed sufficiently and no opinions from both ends of the road have been received by the authorities.

  “The Existing road is bad for both developing and tourism in Kayaköy” WRONG.

 There have not been any roads extended in the most touristic places in Europe such as Italy, Portofino, Cinque Terre, Amalfi, Sicily, France's places like Marseille, Nice, Cannes, Monaco, Greece's Mykonos and Santorini. On the contrary, it is aimed not to deteriorate the texture of the region.

 The extension of the Kayaköy road, which has always been used by the tourists coming from all over the world to walk the Lycian Way, will completely destroy the natural and aesthetic structure of this nostalgic road that presents us with panoramic city views each time.

 Especially in the days when the currents such as Citta Slow / Slow City rises, this new road woul make way to mass tourism in a region with unique natural and cultural heritage like Kayaköy. Instead of developing qualified tourism in Kayaköy It will make it worse for sure.

 With the expansion of this road, the settlement in Kayaköy will be accelerated and the qualified and protected tourism value will leave its place to mass tourism and cheap tourists. Kayakoy, currently used as a set for Hollywood films, will lose this feature and reputation over time.

 On the other hand, there is already an alternative route for the tourists who need to come by bus.

 “The road is being widened by the request of the local people” WRONG

 It is everyone's acceptance that Kayaköy road should be improved in terms of ground, traffic signs and lighting. However, it seems that planning for this road is considered as any other road construction but as this road is a common ground for the people of both Kayaköy and Fethiye, the people should be consulted. On the other hand, this road work will definitely affect the natural and cultural structure of Kayaköy, which is accepted as a human heritage and should be treated as one.

 The human element that constitutes the cultural value of the village will also face the danger of extinction over time.

 We have an open call to Mugla Metropolitan Municipality who wants to extend Kaya Village road:

 The above mentioned concerns are our priority. Due to Kayaköy's unique cultural, historical and natural structure, the road project that is planned to be done, must be stopped. If the improvement of Kayaköy is not harmful to the texture, then the public should be informed. As a follower of everything related to Kayaköy, we are waiting for an explanation, we want to make it clear that we will eventually face-off with all the projects that will possibly lead to looting of cultural and natural heritages in Kayaköy.

 DO NOT MAKE WAY TO LOOTING AND ACCIDENTS IN Kayaköy!Bugün Kayaköy Savunması imzanı bekliyor!

Kayaköy Savunması bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Kayaköy'de KAZALARA ve TALANA Yol Açmayın!». Kayaköy Savunması ve imza atan diğer 38.121 kişiye katıl.