Kastamonu Pınarbaşı ilçesinde mermer ocağı istemiyoruz

Kastamonu Pınarbaşı ilçesinde mermer ocağı istemiyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
Türk Halkı ve tarafına Ömer ARSLAN bu kampanyayı başlattı

Kastamonu ili Pınarbaşı ilçesi Çalkaya mevkii ve Küre Dağları Milli Parkı tampon bölge sınırları içerisinde bir takım firmalar tarafından mermer ve taş ocakları açılması ve işletmesi planlanmış ve gerekli izinler alınmış, ÇED süreci devam ettiği bilinmektedir.

İl Tarım Müdürlüğü, DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü vb. İlgili kurumlardan olumlu görüşler alındığı bilinmektedir. İlgili kurumlardan alınan olumlu görüşlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etmekteyiz. İlgili sahada gerekli ölçümlerin hassasiyetle yapılmadığı, şayet yapılmış olsaydı, DSİ ve Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kurumları olumlu görüş vermeleri mümkün olamazdı. Çünkü Pınarbaşı ve Horma havzasına su sağlayan yegâne içme suyu olan ZARI Pınar'ı diye tabir edilen yeraltı kaynak suyumuzun yeraltı rezerv kaynağı, tamda bahsi geçen mermer ve taş ocakları çalışma sahalarının altında bulunmaktadır. Bu sebeple hava kirliliği yanında içme suyu kirliliği yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Bununla beraber Türkiye'nin tek Panpark'sı olan Küre Dağları Milli Parkı ve çevresindeki fauna ve florası bozulacak, tehlike altındaki Türker ve endemik türler bu durumdan olumsuz etkilenecektir.

Bölgemiz, bilindiği üzere dünyanın korunan alanlar listesinin başında olması ve dünyanın 11 sıcak noktasından biri olması nedeniyle özel bir habitata sahiptir. Bu bölgede 3.000-4.000 yıllık anıt ağaçlar olduğu gibi, ülkemizin bakteri üretmeyen ağaç cinslerine de ev sahipliği yaptığı bilinmelidir. Aynı zamanda sürdürülebilir Kırsal Turizm açısından da oldukça önemli bir coğrafyası, kanyonlar ve yeraltı mağaralar bölgesidir.

5491 sayılı kanunla değişik 2872 sayılı çevre kanununca, daha hassasiyet gösterilmesi ve çevresel etkiler mevzuatta belirtilen hükümlere aykırı ve sınır değerlerin üstünde olduğudur. 25.11.2004 tarih ve 29186 sayılı kanunun 10. Maddesi değişik, 26.05.2017 tarih ve 30077 sayılı kanunun, ek- 09.02.2016 tarih ve 29619 sayılı kanunların titizlikle dikkate alınmasını arz ederiz.

Kastamonu Pınarbaşı ilçesinde mermer ocağı istemiyoruz. Lütfen sesimizn duyulmasına yardım edin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.