Kargo şirketlerinde 50 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara idari izin verilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


Son günlerde yaşadığımız salgın sebebiyle pek çok alanda çeşitli güvenlik tedbirleri alınmakta, binlerce çalışan güvenlik amacıyla izne çıkarılmakta, mağaza vb iş yerleri güvenlik sebebiyle kapatılmaktadır. Tüm bu alınan önlemler neticesinde kargo şirketleri ve çalışanlarının üzerindeki yük artmakta olup, kendileri tüm enfeksiyon riskine rağmen çalışmak zorunda kalan kesimin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Zorunlu olarak çalışmak durumunda kalan bu grup içerisinde orta yaş üstü ve/ veya kronik rahatsızlığı olan bireylerde bulunmaktadır. Her ne kadar sosyal mesafe, dezenfeksiyon uygulamaları ve çeşitli tedbirler alınmış olsa dahi kendileri hassas durumlarından ötürü risk grubunun bir parçası halindedirler.

Tüm bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde bulunan kargo şirketlerinin önlem olarak bu tanıma uyan çalışanlarına idari izin vermeleri ve gerekirse kısa dönemli part-time çalışan istihdam edebilmelerinin devlet (işkur) tarafından desteklenmesini talep etmekteyiz.