Karaman, Karalgazi Köyü Verimli Tarım Arazilerinde Mermer Ocağına Hayır

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi hudutları dahilinde bulunan Karalgazi başta olmak üzere 11 adet köyün arasında bulunan irili ufaklı tepelerde ve verimli tarım alanları içerisinde Mermer Madeni arama ruhsatı verilmiştir.

Ruhsatı alan şirketler 38 ila 45 noktada Mermer Arama ve İsletme izni verilmesi için Karaman Valiliği ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurmuşlardır. Bunlardan Dekart firması da Karalgazi köyü sınırları içerisinde ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) belgesini almadan yani ÇED belgesine gerek yoktur iznini almıştır.

Ancak bu izni kimseye duyurmadan sadece Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlayarak 30 gün askı suresini gizlilik içinde yürütüp hukuki yola başvurulmasını engelleyerek almıştır.

Firmaların önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacağını düşünmekteyiz. Bahse konu geçen köylülerimizi uyutma işlemlerine karşı duruyoruz.

Karalgazi Köyü Muhtarlığı, Mermer ocağı izninin iptal edilmesi için bir dizi ziyaretler ve basın açıklaması yapmak için faaliyetlere başlamıştır. Bizler de “Atatürk’ün Vatan Toprağı Kutsaldır Kaderine Terk Edilemez” ilkesi çerçevesinde kanun ve hukuk kuralları içindeki her türlü mücadelede köylülerimizin yanında yer alacağız. Bu konuda sizlerin de desteğini bekliyoruz.