Confirmed victory

Kapadokya’nın tarihini inceleyenler aslında onun baştan sona korkunun tarihi olduğunu görürler. Bazen bir istilacının saldırısı bazen de dini baskılar ve ayrımlar, bölge insanının hep korku içinde yaşamasına neden olmuş. Bugün Kapadokya’yı gezerken farkında olmadan bu korku ve acının izlerini süreriz aslında. İnsanları yeraltı şehirlerinde yaşamaya mecbur eden, kaya içine oydukları kiliselerde ibadet etmek zorunda bırakan şey, hep korkudur.

Ne yazık ki, Kapadokya’da bugün de korkuyoruz. Hem de çok korkuyoruz ve endişeliyiz… Korkumuz bir Moğol saldırısı ya da yeni bir Arap istilasından kaynaklanmıyor. Bölgenin gittikçe artan bir hızla betonlaşmasından korkuyoruz. Büyük sermayeli inşaat firmalarının Kapadokya’nın tarihi ve kültürel geçmişini hiçe sayan saldırılarından korkuyoruz. Uygunsuz ve çirkin yapılaşmalardan korkuyoruz. Kapadokya’nın milyonlarca yılda oluşmuş doğasının bir gecede yok edilmesinden korkuyoruz. Gözlerini kar hırsı bürümüş insanların umursamazlığından ve kültürsüzlüğünden korkuyoruz.

Kapadokya’da yaşıyor ya da yaşamıyor olabilirsiniz. Hatta Kapadokya’yı hiç görmemiş de olabilirsiniz. Eğer yaşadığınız dünyaya duyarlıysanız, çocuklarınıza ve bizlerden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek istiyorsanız, Kapadokya’nın geleceği için bir imza vererek ve kampanyamızı paylaşarak çabamıza destek olabilirsiniz.

Vereceğiniz imzalar, kamuoyunda “Arinna Otel inşaatı” ve “CCR Otel inşaatları” olarak bilinen inşaatların derhal durdurulmasını, koruma amaçlı imar planı onaylanmamış olan Nevşehir’in Uçhisar beldesinde bu ölçekte inşaatlara nasıl onay verildiğinin araştırılmasını ve inşaatların projeye uygun yürütülüp yürütülmediğinin incelenmesini sağlamak amacıyla yetkili kurumlara iletilecek.

Duyarlılığı ile bizlere destek olan tüm çevre dostlarına teşekkür ederiz.

Kampanyayı düzenleyenler: Göreme Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Kapadokya Tarih, Kültür Araştırmaları ve Koruma Derneği, Ürgüp Koruma Araştırma Turizm Tanıtma ve Eğitim Derneği (KATED), ÇEKÜL Ürgüp Temsilciliği, Kapadokya Rehberler Derneği (KARED) ve Cappadocia Explorer Yayın Grubu.

UNUTMAYALIM; DÜNYADA BAŞKA KAPADOKYA YOK!

Recently, we have been shocked to see insensitive construction work doing ever more damage to the natural and historical texture of Cappadocia, one of the world’s most precious places and listed as a UNESCO World Heritage Site because of its unique geological formations as well as its wealth of historic buildings.

We are certain that every single person, regardless of their political views, must be worried about the terrible consequences of all this damage. We cannot stay quiet about this transformation of Cappadocia into a concrete pile.

As members of local conservation organizations and individuals living in Cappadocia, we are raising our voice in an effort to stop this destruction and to raise public awareness of the fragility of Cappadocia’s beauty within the legal frameworks. We have started this petition to attract the attention of the local authorities such as the Cultural and Natural Heritage Protection Board in Nevsehir and particularly the Ministry of Tourism.

Whether you live in Cappadocia, whether you have visited the area or not, if you are sensitive about the world in which you live you will want to leave an equally livable world to your children and grandchildren. To ensure a future for Cappadocia we ask you to kindly support our efforts by signing the petition.

This campaign was initiated by the Cappadocia Guides Association (KARED), the Urgup Branch of the Environment and Cultural Assets Protection Association (CEKUL), Society for the Protection of Cultural and Natural Heritage in Goreme, Cappadocia History Culture Research & Protection Assocation, Urgup Protection Research Tourism Promotion and Education Association (KATED) and Cappadocia Explorer Publication Group.

PLEASE REMEMBER - THERE IS ONLY ONE CAPPADOCIA IN THE WORLD!

Letter to
Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Mevlüt Coşkun
Uçhisar Belediye Başkanlığı Osman Süslü
Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Asım Keser (V)
and 4 others
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz
Kültür ve Turizm Bakanlığı Abdullah Kocapınar (V)
T.C. Başbakanlığı Uğur Ünal
Nevşehir Valiliği Mehmet Ceylan
UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, jeolojik formasyonu ve tarih öncesi uygarlıklardan günümüze kadar biriktirdiği kültürel özellikleriyle dünyada tek olan Kapadokya’da, son yıllarda doğal ve tarihi dokuyu tahrip eden, görsel kirlilik yaratan yapılaşmaların hızla arttığını gözlemliyoruz.

Kapadokya’nın geleceği açısından son derece vahim sonuçlar doğurabilecek olan bu girişimlerin, siyasi görüşü ne olursa olsun yaşadığı çevreye saygılı her vatandaş tarafından kaygıyla karşılandığını biliyoruz.

Bizler, Kapadokya’nın günden güne bir beton yığınına dönüşmesine seyirci kalmak istemiyoruz. Bu amaçla Kapadokyalı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olarak olumsuz gidişe dur diyebilmek, daha bilinçli, daha duyarlı bir kamuoyu yaratabilmek için bir imza kampanyası başlattık.

Kampanyamız bu aşamada Nevşehir’in Uçhisar beldesinde yapımı devam eden iki ayrı firmaya ait 3 inşaatın durdurulması için başlatıldı. Kapadokya’da bunca olumsuz örnek varken bu 3 inşaatı öne çıkarmamızın nedeni, bölgede ciddi bir tepkiye neden olmaları ve başka firmalar için de olumsuz örnek teşkil etmeleridir. Kimsenin kimseden cesaret almasını istemiyoruz.

Kamuoyunda “Arinna Otel inşaatı” ve “CCR Otel inşaatları” olarak bilinen bu inşaatların derhal durdurulmasını, koruma amaçlı imar planı onaylanmamış olan bu beldede bu ölçekte inşaatlara nasıl onay verildiğinin araştırılmasını ve inşaatların projeye uygun yürütülüp yürütülmediğinin incelenmesini talep ediyoruz.

To:
Ministry of Culture and Tourism Review Committee Chairman (İrfan Önal)
Nevşehir Protection of Cultural and Natural Heritage Committee (Mevlüt Coşkun)
UNESCO Turkey National Commission (Özgür Aslan)
Ministry of Culture and Tourism (Murat Suslu)
Prime Ministry of Republic of Turkey (Uğur Ünal)
Governorship of Nevşehir (Abdurrahman Savaş)
Mayority of Uçhisar (Osman Süslü)

Recently we have been shocked to see insensitive construction work doing ever more damage to the natural and historical texture of Cappadocia, one of the world’s most precious places and listed as a UNESCO World Heritage Site because of its unique geological formations as well as its wealth of historic buildings. We are certain that every single person, regardless of their political views, must be worried about the terrible consequences of all this damage.
We cannot stay quiet about this transformation of Cappadocia into a concrete pile. As members of local conservation organizations and individuals living in Cappadocia, we are raising our voice in an effort to stop this destruction and to raise public awareness of the fragility of Cappadocia’s beauty within the legal frameworks. We have started this petition to attract the attention of the local authorities such as the Cultural and Natural Heritage Protection Board in Nevsehir and particularly the Ministry of Tourism.
Our campaign started to get stopped 3 constructions which belong two different companies in Uçhisar-Nevşehir. The reason why we bring out these 3 constructions while there are lots of adverse precedents is that they cause a serious negative response in the region and set a bad example for any potential attempts in the future.

We demand these constructions known as “Arinna Hotel Construction” and “CCR Hotel Constructions” to be stopped as soos as possible, an investigation about how these projects were approved for such a large-scale construction in this field which its protective zoning plan is not confirmed yet, and an inspection if these constructions are conducted in accordance with their projects.

Ayça Olcaytu İşçen started this petition with a single signature, and won with 14,615 supporters. Start a petition to change something you care about.