Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi için İlkokuldan İtibaren Dersler Verilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Kadınlara yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet toplumun her kesiminde görülmekte fakat önüne geçilememektedir ve bu durum karşısında her geçen yıl kadın cinayetleri sayısal artış göstermektedir. 

2008'de 80,
2009'da 109,
2010'da 180,
2011'de 121,
2012'de 210,
2013'te 237,
2014'te 294,
2015'te 303,
2016'da 328,
2017'de 409,
2018'de 440,
2019'da 474 ve
2020’nin ilk çeyreğinde 78 olmak üzere toplamda 3263 kadın cinayete kurban gitmiştir.

Bu durumun önüne geçilmesinin öncelikle insanların psikolojisinin değişmesiyle düzeleceğine inanıyorum. Benim bu durum karşısındaki çözüm önerim ilkokul 1. sınıftan itibaren başlamak koşuluyla: İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite ( önlisans ve lisans ayırt etmeksizin) sıralarında zorunlu “Psikolojik Eğitim” dersinin verilmesidir.

Bu ders içeriğiyle şiddetin insanı nereye sürüklediği, şiddet sonrası insan hayatındaki değişimler, insanı şiddete iten etmenlerin önüne geçme yolları ve benzer problemlerle ilgili gerek çözüm gerekse çözüme yönelik insan beynini düşünmeye yönelten etmenlerle ilgili eğitim ve öğretimin gösterilmesidir.

Öğretim okulda, eğitim ise ailede başlar. İşte bu yüzden öğretimle kurtardığımız 1 insan, eğitimle ailesindeki belki birçok insanı kurtaracak.