Petitioning Aile ve Sosyal politikalar Bakanı Ayşenur İslam and 1 other

Kadın Cinayetlerini Durdurmak için yetkililer göreve #kadincinayetlerinidurdurmakicin

Kadınlar ölüyor, katiller hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam ediyor 

Kadın cinayeti demek kadın olan ve cinayete kurban giden demek değil, önce bunu anlamak gerek.

Kadın cinayetine kurban gitmek demek, bir kadının sadece kadın olduğu için, kadınlığından dolayı öldürülmesi demek.

Yemek tuzlu olunca da tuzsuz olunca da dayak yiyen, yıllarca şiddet görüp cinsel istismara uğrayan kadınlar artık sesini çıkarıyor, bu işkenceye daha fazla "katlanmamaya" karar veriyor, boşanmak istiyor ve öldürülüyor. Hem de göz göre göre! Bu hikayeler bir değil iki değil. Hemen her gün, ülkenin dört bir yanından vahşet dolu kadın cinayeti haberleri alıyoruz. 

Kocasından kaçıp ailesine bile sığınamayan kadınlar polise, adalete koşuyor. Adaletsizlik ise işte tam burada başlıyor. Kadın "şanslıysa" koca birkaç saatliğine göz altına alınıyor fakat polisin "kocandır yapar, evinde dön bacım" telkiniyle veya "en fazla ölürsün" yorumuyla kaderiyle baş başa bırakılıyor.

Koruma talebi kabul edilen kadınlar korumanın "masraflarını" karşılamak zorunda bırakıldığı için bu koruma hizmetinden faydalanamıyor. Serbest bırakılan koca ilk fırsatta, bir kaç gün önce can havliyle polise başvuran kadını, bir kaç günlük gecikmeyle öldürüyor ve amacına ulaşıyor.

Bu kez karısını dövdüğü, işkence ettiği için değil "öldürdüğü" için hakim karşısına çıkan katil koca, ya iyi halden, ağır tahrik indiriminden ya da "denetimli serbestlik" kanunundan yararlanıyor ve bir süre sonra hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Ancak bir cinayet basında geniş yer bulur, kamuoyunda tepki yaratırsa hâkim indirime gitmeyebiliyor.

Peki kadın cinayetleri, hâkimlerin veya savcıların inisiyatifine bırakılacak konu mu?

Hiç kimsenin inisiyatifine bırakmadan, bütün kadınları koruyacak, potansiyel katilleri caydıracak bir "kadın katillerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" yasasının çıkması şart. Bu, aynı zamanda kızları öldürülen ve başka kadınlar öldürülmesin diye adalet isteyen ailelerin de talebi.

Bu yalnızca kadınların meselesi değil, kadın cinayetine dur demek için kadın olmak da gerekmez feminist olmak da. İnsan olmak yeter de artar bile.

Hep beraber haklarımızı koruyacak yasalar için sesimizi duyuracak ve kadın cinayetlerini durduracağız.

Melis Alphan ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Letter to
Aile ve Sosyal politikalar Bakanı Ayşenur İslam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
• Türk Ceza Kanunu'na 'kadın cinayeti' tabirinin girmesini,
• Kadın cinayetlerinin önünü açan “haksız tahrik indirimi”, “gelecek indirimi”, “iyi hal indirimi” gibi indirimlerin kadın katillerine uygulanmamasını,
• Kadın katillerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini,
• 6284 sayılı Koruma Yasası’nın etkin bir şekilde uygulanmasını, ilgili
birimlere yönetmelik konusunda eğitim verilmesini,
• Görevini yerine getirmeyen savcıların, valilerin , kolluk kuvvetlerinin ve adaletin sağlanmasını geciktirenlerin cezalandırılmasını,
• Kadın katillerinin yargılamada en çok başvurduğu, “akli dengenin yerinde olmadığına” dair rapor konusunda bu kadar çok kadın cinayetinin işlendiği bu coğrafyada nüfusun ciddi bir oranının akli dengesini yitirmiş olmasının gerçekçi olmadığı fikriyle yetkililerin değerlendirme yapmasını,
• Şiddete uğrayan kadınların başvurdukları ilk yerin karakol olmasından kaynaklı, emniyetin kadını kocasına ya da ailesine teslim etmemesini, barıştırmak üzere aracı rol üstlenmemesini, kadını suçlayıcı herhangi bir davranış geliştirmeden, kadının güvende olmasını sağlayacak koşulları yaratmasını,
• Kadınlara etkin koruma sağlanmasını, tahsis edilen korumanın yevmiye, yemek, yol gibi masrafların kadına yüklenmemesini, her türlü giderin devletin karşılamasını, dolayısıyla kadınlar için bütçe oluşturulmasını,
• Günde ortalama beş kadının kadın cinayetine kurban gittiği bir ülkede kadına şiddet sebebiyle hüküm giyen suçluların denetimli serbestlikten faydalanmamasını,
• Nüfusun yarıdan fazlasını oluşturan kadınlar için çalışacak Kadın
Bakanlığı’nın kurulmasını,
• Haberlerde, gazetelerde, TV programlarında kadına yönelik şiddeti, tacizi, cinsel saldırıyı normalleştiren, cinsiyetçi, nefret söylemi içeren yayıncılık anlayışının terk edilmesini,
• Kadın cinayetleri konusunda ilgili birimlerin istatistiki verileri çıkartmasını,
• Kadın cinayetlerinin durdurulması için devletin tüm olanaklarını
kullanmasını,
• Kadın konuk evlerinin sayısının ve ekonomik ve sosyal olarak imkanlarının artırılmasını talep ediyoruz.

Melis Alphan started this petition with a single signature, and now has 27,497 supporters. Start a petition today to change something you care about.