Kampanya Kapatıldı

Kadıköy #KadifeSokak ve çevresinde 22:00'den sonra işletmeler satış yapmaya devam etsin.

Bu kampanya 2.406 destekçi ulaştı


Kadıköy'e Sahip Çık!

Geçtiğimiz haftalarda, Kadıköy Belediyesi encümen kararı ile, Kadıköy'ün bazı bölgerlerindeki tekel, bar ve diğer işletmelerin ruhsatlarını yenileyerek, tekeller için kapanış saatini 22:00'a, bar ve işletmeler için 00:00'a çekti. Gerekçe olarak çevreye çok rahatsızlık verildiğini, çok şikayet aldıklarını ve bu bölgenin yaşam alanı olduğunu dile getirdiler. 

Açıklamalarımız:

1- Biz bu değişikliği ve idari kararı hukuka aykırı olarak değerlendiriyoruz. Burada kişi hak ve hürriyetlerine doğrudan bir sınırlama getirilirken, insanların nerede ve ne zaman içki içecekleri, hangi eğlence mekanına hangi saatte gidecekleri gibi kendi tercih ve tasarruflarında olan ve özel hayatı ilgilendiren konularda açık bir devlet baskısı söz konusudur. Anayasanın 13. maddesi gereği temel hak ve özgürlükler ancak kanunla sınırlanabilir. Tüzük, yönetmelik, genelge, encümen kararı ve benzeri idari kararlar ile temel hak ve özgürlükler kısıtlanamaz, özüne dokunulamaz. Bu bağlamda  Kadıköy Belediyesi'nin almış olduğu karar anayasaya aykırıdır.

2-) Kadıköy Belediyesi almış olduğu encümen kararında gerekçe göstermemiş, kendi yayın yolları ile haber niteliğinde açıklamalar yapmıştır. Bu durum idari kararların gerekçeliliği ilkesine açık ihlal teşkil etmektedir.

3-) Sadece içki tüketen nüfus değil, burada yaşayan tüm nüfus karardan etkilenmiştir. Söz konusu bölgede saat 22:00 itibari ile açık bulunan bakkal/ işletme/ tekel bulunmadığından bu saatten itibaren Kadıköy halkı herhangi bir ihtiyacını karşılamaktan mahrum bırakılmıştır.

4-) Bu sürece gelinmeden önce, söz konusu Kadife Sokak ve çevresinde sokak sakinleri tarafından, küfür, aşağılama, tehdit, balkondan aşağı su, deterjanlı su dökme gibi eylemler sıkça yaşanmış bu durumlara kolluk kuvvetleri seyirci kalmıştır. Tıpkı sokakta yaşanan olumsuz durumlarda, kavgalarda ve 2011 temmuzunda insanların sokakta örgütlü ve planlı şekilde bıçaklanması, kadınların saçlarından sürüklenmesi gibi olaylarda sessiz kalması gibi.

5-) Kolluk kuvvetleri keyfi davranmakta, Kabahatler Kanunu'ndan doğan yetkilerini haksız kullanmaktadır. Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerinde çevreye rahatsızlık verme, sarhoşluk ve gürültüye ilişkin idari para cezaları öngörülmekle birlikte, sokakta alkol kullanmaya ilişkin bir hüküm yer almamaktadır.

5-) Kampanyamız bir alkol kampanyası değildir! Kampanyamızın amacı, bireylerin kendi hayatlarını ilgilendiren ve kendi tercihlerine bırakılması gereken hususlara devlet eliyle müdahale edilmesini engellemek ve farkındalık yaratmaktır.

Taleplerimiz:


1-) Kadıköy Belediyesi bir an önce almış olduğu hukuksuz ve anayasa aykırı kararından dönmeli, tekel ve işletmelere eski ruhsatlarını iade etmelidir.

2-) Kadıköy Belediyesi, kararında direnecek ise, kararını en kısa zamanda hukuki olarak gerekçelendirmelidir.

3-) Kadıköy Belediyesi,sokağı ve Kadıköy'ü yaşanabilir ve özgür kılmak istiyorsa, bu bölgede yaşanan olumsuzlukların, taşkınlıkların, olayların yaşanmasına karşı aktif rol oynamalı, kamuoyunu bu yönde davranmaya çağırmalıdır.

Amacımız:

1-) Kampanyayı yaygınlaştırmak, sesimizi ana akım medyada duyurmak ve olayı bilinir, görülür, duyulur hale getirmek.

2-) Gerekli değişiklikler yapılana kadar, aktif insan hakları savunuculuğuna, dijital aktivizme,hukukun çizdiği çizgiler içerisinde mücadeleye devam etmek.

3-) Alternatif çözüm yolları geliştirmek, sokağı ve Kadıköy'ü bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak.

Sen de İmzala, Sessiz Kalma, Kadıköy'e Sahip Çık!Bugün Kaan imzanı bekliyor!

Kaan Bayülken bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Kadıköy #KadifeSokak ve çevresinde 22:00'den sonra işletmeler satış yapmaya devam etsin.». Kaan ve imza atan diğer 2.405 kişiye katıl.