Kaş'ın Tarihi Mirası Korunsun, Eski Devlet Hastanesi Arkeopark ve Kültür Merkezi Olsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.


Likya uygarlığının liman kentlerinden Antiphellos’un üzerine kurulu olan Kaş, her sokağında görenleri kendine hayran bırakan kadim uygarlıkların izlerini taşıyor. İlçede 1. Derece sit alanı olarak koruma altına alınan en geniş arkeolojik alan; Antik Tiyatro yapısının bulunduğu tepenin tamamı ile ESKİ DEVLET HASTANESİNİ de kapsayan denize kadar uzanan alandır.

Bu alanda şu ana kadar kapsamlı bir arkeolojik kazı yapılmadığı için Kaş’ın tarihinin ne kadar derinlere uzandığı tam olarak bilinmiyor.

Bugüne kadar Likya'nın; Roma, Helenistik ve Bizans dönemine ait duvar, hamam ve mezar kalıntıları ile henüz tanımlanmamış pek çok yapı kalıntısının tespit edildiği eskiden Kaş Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bu alan, yeni hastane binasının yapılmasının ardından belediyeye devredilmiş olup, halen Belediyenin iş makinelerinin ve sair araçlarının otoparkı olarak kullanılmaktadır.  Yakın zamanda Kaş Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığından bina ve alanın düzenlenmesi için proje yapma iznini almıştır.

Tarihi kalıntılar bir toplumun ortak hafızasının en somut parçalarıdır.  

Kaş gelirlerinin büyük bir kısmını turizmden sağlamaktadır. Bu alan Kaş'ın turizm ve tanıtımına katkıda bulunabilecek son arkeolojik alanlardan biridir.  

Atıl durumdaki alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yönetiminde ve denetiminde olmak üzere rehabilitasyon, restorasyon, arkeolojik kazı ve çevre düzenlenmesi yapılmasını, kamu yararı gözetilerek ARKEOPARK ve temalı müze ve/veya kâr amacı gütmeyen kültür ve sanat mekânı olarak düzenlenmesini, bir an önce ülkemizin kültürel mirasına kazandırılmasını tüm taraflardan özellikle Kaş Belediyesinden talep ediyoruz.

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği

***

LET’S PROTECT KAŞ'S HISTORICAL HERITAGE!

The garden of the old state hospital should be arranged as an archeopark and its building as a culture and art space.

Kas, which is built on Antiphellos, one of the port cities of the Lycian civilization, bears the traces of ancient civilizations that fascinate those who see it on every street. The largest archaeological area in the district under protection as a 1st degree site; It is the area that extends from the entire hill where the Antique Theater is located to coastal side of the hospital.
Since no extensive archaeological excavations have been carried out in this area so far, it is not known exactly how deep the history of Kaş goes.
Until today, Lycia; This area, which used to be the Kas State Hospital, where the ruins of walls, baths and tombs belonging to the Roman, Hellenistic and Byzantine periods and many unidentified building remains have been identified, has been transferred to the municipality after the construction of the new hospital building and is still the parking lot of the municipality's construction services. Recently, Kaş Municipality has received permission from the Ministry of Culture and Tourism to make a project for the arrangement of the building and the area.
Historical remains are the most tangible parts of a society's collective memory.
Kaş derives most of its income from tourism. This area is one of the last archaeological sites that can contribute to the tourism and promotion of Kaş.
Rehabilitation, restoration, archaeological excavation and landscaping under the management and supervision of the Ministry of Culture and Tourism, the organization of the idle area as ARKEOPARK and themed museum and / or non-profit culture and art space, taking into account the public interest, We demand from all parties, especially Kaş Municipality, to bring into reality.

Kaş Tourism and Promotion Association