Ne - cirkams su laukiniais gyvūnais!

0 have signed. Let’s get to 1,500!


Kėdainių rajono savivaldybės taryba ketina naikinti 2019 m. birželio 28 d. priimtą sprendimą, kuriuo įpareigoja administraciją nebeišduoti
leidimų savivaldybės teritorijoje keliaujantiems cirkams, naudojantiems
laukines žinduolių bei paukščių rūšis. Kėdainiečių sprendimas buvo pirmas toks
Lietuvoje, sulaukęs milžiniško atgarsio ir palaikymo visoje šalyje, įkvėpęs kitus
rajonus, ir pakėlęs Kėdainių, kaip pažangaus, europietiško rajono įvaizdį. Principinę
poziciją prieš tokius cirkus Lietuvoje yra aiškiai išreiškusi Lietuvos vyriausybė.

Beveik visose Europos Sąjungos valstybėse egzistuoja nacionaliniai ar regioniniai tokių cirkų draudimai. Nepriklausomų teisininkų išvados sako, kad savivaldybės taryba turėjo tokią teisę priimti šį sprendimą ir savo įgaliojimų neviršijo. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse mano kitaip, tačiau Kėdainių r. savivaldybės taryba turi teisę nesutikti su tokia nuomone, o gyvūnų teises savo rajone, prireikus, gali ginti teisme.


Tad apeliuojame į mero ir tarybos narių sąžinę bei pilietiškumą bei reikalaujame
nenaikinti 2019 m. birželio 28 d. rajono tarybos sprendimo.


Primename, kad cirkai su laukiniais gyvūnais ne tik propaguoja žiaurumą, neteisingą
požiūrį į gyvūną ir pažeidžia LR gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, tačiau ir kelia
pavojų žmonėms, kadangi vis dažniau žmonės nukenčia laukinių gyvūnų pasirodymų metu. Taip pat, šie cirkai mažina žmonių empatiją. Tokio tipo pasirodymai su laukiniais gyvūnais gali pažeisti normalų vaiko empatijos vystymąsi, kadangi iššaukia džiaugsmingą atsaką, žiūrint į gyvūnus, kurie yra verčiami elgtis nenatūraliai savo prigimčiai, jaučia diskomfortą ir yra baudžiami. 


Prašome sąmoningus, gyvūnus užjaučiančius piliečius pasirašyti šią peticiją ir
tokiu būdu išreikšti reikalavimą nenaikinti Kėdainiuose draudimo cirkams,
naudojantiems laukinius gyvūnus!