Başarı

Kürkleri için Hayvanlar Katledilmesin!

Bu kampanya 7.911 destekçi ile değişim yarattı!


Kürkünü Çıkar , Vicdanını Giy !

Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan , öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez.Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, ve korunma hakları vardır.

Ülkemizde son günlerde daha da çok ön plana taşınan fakat hala bazı kesimlerce görmezden gelinerek " İPEKYOL ,  BEYMEN , TÜZÜN , NETWORK " gibi markalardan destek alıp yüz bulan hayvan katillerinin ve destekçilerinin ; Hayvanların, doğanın onlara tanıdığı yaşama haklarını korumak için gerekli hükümler yasal güvenceye alınması ve bu hükümleri ihlal edenlere çeşitli cezalar verilmesini sağlamak istiyoruz .

( UNESCO )

****Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi****


Madde 1- Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar ve aynı var olmak hakkına sahiptir.
Madde 2-1.Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir.
2.Bir tür hayvan olan insan,öbür hayvanları yok edemez,bu hakkı çiğneyerek onları
sömüremez,bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir.
3.Bütün hayvanların insanlarca gözetilme,bakılma ve korunma hakları vardır.
Madde 3-1.Hiçbir hayvana kötü davranılmaz,acımasız ve zalimce işlem yapılamaz.
2.Bir hayvan öldürülmesi zorunlu olursa;bu bir anda,acı çektirmeden ve
korkutmadan yapılmalıdır.
Madde 4-1.Yabani türden olan bütün hayvanlar,kendi özel ve doğal çevrelerinde, karada,
havada veya suda yaşama ve üreme hakkına sahiptir.
2.Eğitim amacı ile olsa bile,özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka
aykırıdır.
Madde 5-1.Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bütün hayvanlar uyumlu biçimde
türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.
2.İnsanların kendi çıkarları için bu uyumda ya da bu koşullarda yapacakları her
türlü değişiklik bu haklara aykırıdır.
Madde 6-1.İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar, doğal ömür uzunluklarına uygun
sürece yaşama hakkına sahiptir.
2.Bir Hayvanı Terk Etmek Acımasızca ve insanlık dışı Bir Davranıştır.
Madde 7- Bütün çalışan hayvanlar iş süresinin yoğunluğunun sınırlandırılması,onarıcı ve
güçlerini artırıcı beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

Madde 8- Hayvanlarda fiziksel ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak, hayvan
haklarına aykırıdır.Tıbbi bilimsel,ticari ve başka biçimlerdeki her türlü deneyler
için de böyledir.
Madde 9-Hayvan beslemek için yetiştirilmişse;bakılmalı,barındırılmalı,taşınmalı,ölümü de
korkutmadan ve acı çektirmeden yapılmalıdır.
Madde10-1.Hayvanlardan insanın eğlencesi olsun diye yararlanılmaz.
2.Hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan
onuruna aykırıdır.
Madde11-1.Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış,bir
"biocide" yani yaşama karşı suçtur.
Madde 12-1 Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir "genocide"
yani türe karşı suçtur.
2.Doğal çevrenin kirletilmesi ve yıkılıp yok edilmesinin sonu "genocide",soykırıma
varır.
Madde 13-1.Hayvanın ölüsüne de saygı göstermek gerekir.
2. Hayvan haklarına saldırıyı göstermek amacı gütseler bile hayvanların
öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonlarda yasaklanmalıdır.

Madde 14-1.Hayvanları savunma ve koruma kuruluşları,hükümet düzeyinde temsil
olunmalıdır.
2.Hayvan hakları da insan hakları gibi yasa ile korunmalıdır.Bugün Fırat Atakan imzanı bekliyor!

Fırat Atakan AKBAK bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Kürkleri için Hayvanlar Katledilmesin!». Fırat Atakan ve imza atan diğer 7.910 kişiye katıl.