Petition Closed
Petitioning T.C Karayollar Genel Müdürlüğü

Köprü ve otoyollarda motosikletler birinci sınıf araç olarak ücretlendirilmesin! @ulastirmaportal

01 Ocak 2013 itibariyle Köprü ve Otoyol Geçişlerinde KGS sisteminin tamamen kaldırılacak olması nedeniyle motosikletlere uygulanan indirimli tarife ortadan kaldırılacaktır. Trafikte kapladığı alan, yollarda yarattığı aşınma, yarattığı trafik ve atık gaz emisyonu diğer taşıtlardan çok çok daha az olmasına rağmen, diğer taşıtlarla aynı kefeye koyularak aynı bedel üzerinden ücretlendirilmesi adalet ilkesi ile uyuşmamaktadır. Bir çok Avrupa ülkesinde motosiklet kullanımınn özendirilmesi amacıyla otoyol geçişleri tamamen ücretsiz veya cüzi bir bedel ile fiyatlandırılırken ülkemizde zaten yetersiz olan indirim oranın tamamen ortadan kaldırılacak olması gerçekten rahatsız edicidir. İlgili kurumun bu durumu değerlendirmesi ve gerekli düzenlemeyi yapması kamu vicdanının rahatlatılması anlamında önem taşımaktadır.

Letter to
T.C Karayollar Genel Müdürlüğü
01 Ocak 2013 itibariyle Köprü ve Otoyol Geçişlerinde KGS sisteminin tamamen kaldırılacak olması nedeniyle motosikletlere uygulanan indirimli tarife ortadan kaldırılacaktır. Trafikte kapladığı alan, yollarda yarattığı aşınma, yarattığı trafik ve atık gaz emisyonu diğer taşıtlardan çok çok daha az olmasına rağmen, diğer taşıtlarla aynı kefeye koyularak aynı bedel üzerinden ücretlendirilmesi adalet ilkesi ile uyuşmamaktadır. Bir çok Avrupa ülkesinde motosiklet kullanımının özendirilmesi amacıyla otoyol geçişleri tamamen ücretsiz veya cüzi bir bedel ile fiyatlandırılırken ülkemizde zaten yetersiz olan indirim oranın tamamen ortadan kaldırılacak olması gerçekten rahatsız edicidir. Kurumunuzca bu durumun değerlendirilmesi ve kamu vicdanının rahatlatılması adına gerekli düzenlemenin yapılması hususunu bilgilerinize arz ederim.