#KömürEtme - Tarım Alanlarına Sahip Çık

Mücadele alanı:İklim Krizi

#KömürEtme - Tarım Alanlarına Sahip Çık

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.
75.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve tarafına TEMA Vakfı bu kampanyayı başlattı

Tarım alanlarımızı koruyalım çünkü Kömür Üzer!

Suya, yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim için verimli tarım alanlarına ihtiyacımız var. Trakya, Konya Kapalı Havzası, Ereğli ve Karaman Ovaları, Çanakkale gibi önemli tarım bölgelerimizde kömür ocakları ve termik santraller planlanıyor.

Kömür toprağı, suyu ve tarım alanlarını üzer. Gelecekte su sorunu, yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim sorunu yaşamamamız için tarım alanlarımıza sahip çıkalım.

Toprak üzülür;

Kömür madenciliği için hektarlarca tarım alanı kazılır, kömürlü termik santrallerden çıkan kirli, zehirli emisyonlar toprağın sağlığını bozar, toprakta yaşayan canlılara zarar verir. Termiklerden çıkan kül meyve ve sebzeleri kaplar, zehirler, kurutur.

Su üzülür;

Kömür çıkarılırken, kömürün su ve hava ile teması asit oluşturur. Asidik hale gelen su, ulaştığı diğer su kaynaklarını da kirletir. Termik santraller, sistemlerini soğutmak için su kullanır. Çiftçinin sulama için kullandığı dere, göl, gölet, yer altı sularına ortak olur.

Tarım alanları üzülür;

Kömür madenciliği tarım alanlarını, binlerce yılda oluşan verimli toprakları yok eder, termiklerden çıkan hava kirliliği toprağın sağlığını bozar, üretimi de verimi de azaltır. Kömür toprağı kirletir, suyu tüketir.

Tarım alanlarımızı maden, enerji, turizm, kentleşme gibi nedenlerle kaybediyoruz. Tarım alanlarımızın tarım dışı kullanımına ilişkin izin ve onay yetkisi İl Toprak Koruma Kurullarına ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na aittir. Toprak Koruma Kurullarının ve Bakanlığın tarım alanlarına yapılması planlanan kömürlü termik santraller ve maden ocakları süreçlerine müdahil olmasını ve tarım topraklarımızı korumasını talep ediyoruz.

Ne istemiyoruz?

      - Tarım alanlarımızda kömürlü termik santrallerini

      - Termik santrallerin çiftçinin suyuna ve toprağına ortak olmasını

      - Havamızın, suyumuzun ve gıdamızın kirlenmesini

Ne istiyoruz?

      - Soframızda sağlıklı gıdaların olmasını

      -  Türkiye’deki tarım alanlarının verimliliğinin, çiftçinin ve toprağın korunmasını

      -    Enerji verimliliği ve tasarrufunun önceliklendirilmesini

      -   Doğa dostu ve yenilenebilir enerjinin önceliklendirilmesini

      -   Temiz hava hakkımızın korunmasını

      -   Sağlığımızın ön plana alınmasını

Siz de tarım alanlarımıza sahip çıkmak için http://temsilciharitasi.tema.org.tr ‘den size en yakın il temsilcisi ya da ilçe sorumlusu ile iletişime geçebilir ve çalışmalarımıza gönüllü destek verebilirsiniz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.
75.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.