Ändra riktlinjerna - så att fler våldtäktsmän kan dömas!

0 have signed. Let’s get to 10,000!


Polisen och åklagarmyndigheten saknar idag vissa verktyg för att klara upp våldtäktsbrott med okänd gärningsman. Det finns bland annat ett DNA-register som gör det möjligt för polisen att söka misstänkta gärningspersoner och binda någon till brott. Enligt nuvarande lagstiftning får bara polisen inhämta DNA från de som är misstänkta för brott med fängelse i straffskalan.

Men riktlinjerna har sedan utarbetats kring lagstiftningen så att DNA endast får inhämtas där fängelsestraff kan antas att utdelas.

Trots att fängelse alltså finns i straffskalan för köp av sexuella tjänster, så döms den som köper sexuella tjänster huvudsakligen till böter. Följden blir att polisen inte får inhämta DNA från den som misstänks för sexköp enligt riktlinjerna. Detta trots att risken att någon som köper sexuella tjänster också gjort eller gör sig skyldig till andra sexualbrott är förhöjd. Detta måste ändras så att möjligheten att öka uppklarningen vid våldtäkter med okänd gärningsman kan öka.

Vi kräver att: regeringen ska föreslå för riksdagen att riktlinjerna kring lagstiftningen bör ändras till att polisen får inhämta DNA, oavsett hur straffen som utdelas brukar se ut, så länge brottet har fängelse i straffskalan.

På så vis skulle chanserna öka att fler våldtäkter med okänd gärningsman kan klaras upp!