Petition Closed

La política no és un nínxol de privilegis intocables que es guanyen cada quatre anys. Si Jaume Torramadé renuncia a ser el president en actiu de la Diputació de Girona per l'escàndol de denúncies creuades i pressumpte assetjament sexual que està protagonitzant, no pot deixar per voluntat pròpia la presidència en actiu de la Diputació de Girona i mantenir els 3800€ de sou mensuals en catorze pagues com a president. No és de rebut cobrar aquesta quantitat i no fer la feina.

Senyor Torramadé: la política es un servei públic, no una menjadora. Si el seu partit tanca files entorn seu i la Diputació li manté els privilegis, des del carrer li recordem quin és el seu lloc. Tingui dignitat i renunciï a cobrar el sou de President si no està en actiu.


A més proposem que la Diputació destini l'estalvi d'aquest sou a adelantar als ajuntaments el pagaments dels PIRMI aprovats que encara no es perceben. Amb el que Jaume Torramadé vol seguir cobrant es pot treure del pou de la crisi a més de vuit famílies cada mes.

Letter to
President de la Diputació de Girona Jaume Torramadé i Ribas
Coordinador del Grup de Convergència i Unió de la Diputació de Girona Gabriel Casas i Soy
Presidenta del Grup Socialista de la Diputació de Girona Maria Teresa Ferrés i Àvila
and 1 other
President del Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya a la Diputació de Girona Lluís Sais i Puigdemont
Renunciï al seu sou de 3800€ mensuals si no va a la feina

Senyor Torramadé:

Penso que la política no és un nínxol de privilegis intocables que es guanyen cada quatre anys. Si vostè renuncia a ser el president en actiu de la Diputació de Girona per l'escàndol de denúncies creuades i pressumpte assetjament sexual que està protagonitzant, no pot deixar per voluntat pròpia la presidència en actiu de la Diputació de Girona i mantenir els 3800€ de sou mensuals en catorze pagues com a president. No és de rebut cobrar aquesta quantitat i no fer la feina.

Senyor Torramadé: la política es un servei públic, no una menjadora. Si el seu partit tanca files entorn seu i la Diputació li manté els privilegis, des del carrer li recordem quin és el seu lloc. Tingui dignitat i renunciï a cobrar el sou de President si no està en actiu.


A més li proposo que la Diputació utilitzi l'estalvi d'aquest sou per adelantar als ajuntaments el pagaments dels PIRMI aprovats que encara no es perceben. Amb el que vostè vol seguir cobrant es pot treure del pou de la crisi a més de vuit famílies cada mes.