Petition Closed

21.09.2012 ob 15.18 h je bil zaradi posesti in zaseženih 5 rastlin konoplje ter nedokazanega suma preprodaje na svojem domu v Prekmurju priprt od tega dne dalje gladovno stavkajoči Božidar Radišič, aktivist na področju politike do drog in zagovornik medicinske konoplje v Sloveniji. 5 rastlin konoplje je na vrtu gojil za lastno uporabo oz. samo-zdravljenje, v priporu pa kljub nepravični obravnavi in nepravilnostim v postopku organov pregona ostaja zaradi suma ponovitve kaznivega dejanja namena preprodaje odvzetih mu prepovedanih drog.  

V priporu gladovno stavkajoči Božidar Radišić zahteva pravično obravnavo s strani organov pregona in odpravo pripora zaradi posesti 5 rastlin konoplje. Je primer vsakdanje prakse neutemeljene in krivične kriminalizacije uporabnikov konoplje za lajšanje posameznih kroničnih bolezenskih tegob s strani organov pregona in sodišč RS.

Konoplja je rastlina, ki jo v več državah EU že uporabljajo za medicinske namene. V Republiki Sloveniji pa uporabnikom konoplje za samo-zdravljenje, kar je tudi aktivist za spremembo politike in zakonodaje na področju drog ter medicinske rabe konoplje Božidar Radišič, odvzamejo prostost. Zato zahtevamo spremembe na področju zakonodaje, delovanja sodišč in policije v obravnavi in kriminalizaciji tako Božidarja Radišiča kot drugih uporabnikov konoplje v medicinske namene v RS.

Zato zahtevamo:  
- takojšnjo odpravo pripora za gladovno stavkajočega Božidarja Radišiča
- takojšnjo izpustitev vseh drugih zaprtih uporabnikov konoplje v medicinske namene, ki so jih kriminalizirali kot preprodajalce,
- spremembo zakonodaje oz. spremembo uredbe o uvrstitvi konoplje v 1. skupino nevarnih drog,
- da pristojne inštitucije za zdravstvo in socialo začnejo upoštevati znanstvena dognanja o konoplji in da začnejo delovati v skladu z njimi.   
- da se pristojne inštitucije odzovejo in ukrepajo v vseh primerih kršenja osnovnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin uporabnikov konoplje,
- da organi pregona svoje delo opravljajo profesionalno, brez namernega in krivičnega obračunavanja z uporabniki in aktivisti za medicinsko uporabo konoplje

Letter to
Ministrstvo za notranje zadeve dr. Vinko Gorenak
Ministrstvo za zdravje Tomaž Gantar
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo dr. Senko Pličanič
and 1 other
Vrhovno sodišče Republike Slovenije Branko Masleša
Spoštovani!

Sem podpisnik/ca peticije za takojšnjo izpustitev Božidarja Radišiča in vseh drugih zaprtih uporabnikov konoplje v medicinske namene.
21.09.2012 ob 15.18 h je bil zaradi posesti in zaseženih 5 rastlin konoplje ter nedokazanega suma preprodaje na svojem domu v Prekmurju priprt Božidar Radišič, aktivist na področju politike do drog in zagovornik medicinske konoplje v Sloveniji, ki od tega dne dalje gladovno stavka.
Konoplja je rastlina, ki jo v več državah EU že uporabljajo za medicinske namene. V Republiki Sloveniji pa uporabnikom konoplje za samo-zdravljenje odvzamejo prostost. Zato zahtevam spremembe na področju zakonodaje, delovanja sodišč in policije v obravnavi in kriminalizaciji tako Božidarja Radišiča kot drugih uporabnikov konoplje v medicinske namene v RS.

S podpisom peticije zahtevam:
- takojšnjo odpravo pripora za gladovno stavkajočega Božidarja Radišiča
- takojšnjo izpustitev vseh drugih zaprtih uporabnikov konoplje v medicinske namene, ki so jih kriminalizirali kot preprodajalce,
- spremembo zakonodaje oz. spremembo uredbe o uvrstitvi konoplje v 1. skupino nevarnih drog,
- da pristojne inštitucije za zdravstvo in socialo začnejo upoštevati znanstvena dognanja o konoplji in da začnejo delovati v skladu z njimi.
- da se pristojne inštitucije odzovejo in ukrepajo v vseh primerih kršenja osnovnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin uporabnikov konoplje,
- da organi pregona svoje delo opravljajo profesionalno, brez namernega in krivičnega obračunavanja z uporabniki in aktivisti za medicinsko uporabo konoplje

Konoplja je božji dar – FREE Božidar!

http://www.freebozidar.blogspot.com

Free Božidar started this petition with a single signature, and now has 831 supporters. Start a petition today to change something you care about.