Petition Closed

Izpustite na prostost Božidarja Radišiča!

This petition had 823 supporters


21.09.2012 ob 15.18 h je bil zaradi posesti in zaseženih 5 rastlin konoplje ter nedokazanega suma preprodaje na svojem domu v Prekmurju priprt od tega dne dalje gladovno stavkajoči Božidar Radišič, aktivist na področju politike do drog in zagovornik medicinske konoplje v Sloveniji. 5 rastlin konoplje je na vrtu gojil za lastno uporabo oz. samo-zdravljenje, v priporu pa kljub nepravični obravnavi in nepravilnostim v postopku organov pregona ostaja zaradi suma ponovitve kaznivega dejanja namena preprodaje odvzetih mu prepovedanih drog.  

V priporu gladovno stavkajoči Božidar Radišić zahteva pravično obravnavo s strani organov pregona in odpravo pripora zaradi posesti 5 rastlin konoplje. Je primer vsakdanje prakse neutemeljene in krivične kriminalizacije uporabnikov konoplje za lajšanje posameznih kroničnih bolezenskih tegob s strani organov pregona in sodišč RS.

Konoplja je rastlina, ki jo v več državah EU že uporabljajo za medicinske namene. V Republiki Sloveniji pa uporabnikom konoplje za samo-zdravljenje, kar je tudi aktivist za spremembo politike in zakonodaje na področju drog ter medicinske rabe konoplje Božidar Radišič, odvzamejo prostost. Zato zahtevamo spremembe na področju zakonodaje, delovanja sodišč in policije v obravnavi in kriminalizaciji tako Božidarja Radišiča kot drugih uporabnikov konoplje v medicinske namene v RS.

Zato zahtevamo:  
- takojšnjo odpravo pripora za gladovno stavkajočega Božidarja Radišiča
- takojšnjo izpustitev vseh drugih zaprtih uporabnikov konoplje v medicinske namene, ki so jih kriminalizirali kot preprodajalce,
- spremembo zakonodaje oz. spremembo uredbe o uvrstitvi konoplje v 1. skupino nevarnih drog,
- da pristojne inštitucije za zdravstvo in socialo začnejo upoštevati znanstvena dognanja o konoplji in da začnejo delovati v skladu z njimi.   
- da se pristojne inštitucije odzovejo in ukrepajo v vseh primerih kršenja osnovnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin uporabnikov konoplje,
- da organi pregona svoje delo opravljajo profesionalno, brez namernega in krivičnega obračunavanja z uporabniki in aktivisti za medicinsko uporabo konopljeToday: Free is counting on you

Free Božidar needs your help with “Izpustite na prostost Božidarja Radišiča!”. Join Free and 822 supporters today.