Ovacık Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası İçinde Planlanan Maden Ocağına Dur Diyelim

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


İzmir iline bağlı Bayındır ilçesindeki Sarıyurt Mahallesi’nde, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası olarak belirlenmiş alanda, CVK Maden İşletmeleri yıllık 6 bin ton olan kapasitesini 150 bin tona çıkartmak amacıyla, projelerinin 941,20 hektar bir alana genişletilmesi için ruhsat başvurusunda bulundu.

Hedeflenen maden sahası, Kızıloba ve Sarıyurt mahallerinde yer alan tarımsal alanların büyük bir bölümünü içine almaktadır. Bölge halkının ekonomisi başta zeytin olmak üzere ceviz, kestane, kiraz ve üzüm bağlarına dayanır.

Kurşun ve çinko gibi canlılar için tehlikeli ağır metallerin çıkarılacağı alan, 57.8 hektarlık Ovacık Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası içinde yer alıyor. 22 Ağustos 2012’de onaylanan planlara göre bu sahada özellikle karaca türünün çoğaltılması hedefleniyor. Bölgedeki endemik bitkiler,alandaki 38 bitki taksonu ÖDA (Önemli Doğa Alanı) kriterlerini sağlamakta ve bölge nesli tehdit altında olan endemik bitki ve hayvan türlerini barındırmaktadır.İzmir Papatyası (Anthemis Xylopoda) ve Zeybek Çiçeği (Centaurea zeybekii) yalnızca bölgede bulunan nesli tehlike altında olan endemik türlerdir. Parnassius Apollo kelebeğinin nesli küresel ölçekte tehdit altındadır.

Genişletilmek istenen maden sahası içindeki yer altı ve yer üstü sularının küçük dereler yoluyla beslediği Ilıca deresi Küçük Menderes Ovası'nın önemli su kaynaklarından biridir. Dereköy, Ergenli,Turan ve Yusuflu mahalleleri Ilıca deresi'nin suyuyla tarım ve hayvancılık yapmaktadır. Maden ocağı, Ilıca deresi ile Küçük Menderes Ovası'na tarımsal su ve Bayındır'a içme suyu sağlayacak olan Ergenli Barajı'na 6 km., Sarıyurt Mahalle merkezine 1.5 km., Ovacık Mahalle Merkezi’ne 2.8 km., Bayındır’a da 9.6 km. mesafededir. Planlanan bu proje hayata geçtiği taktirde telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkacaktır. Sondaj yapılan alanlarda zeytinlikler ve meyve bahçeleri, orman alanı içindeki bitki örtüsü zarar görecek, yer altı ve yer üstü suları ağır metallerle zehirlenecek, sulama ve içme suları kullanılamaz hale gelecektir. Patlama sonucu yayılacak gazlar ve yoğun kamyon trafiğiyle etrafa saçılan cevher bölge halkını ve yaban hayatı tehlikeye sokacaktır. Bölge halkının ekonomik ve sosyal refahı olumsuz etkilenecektir.

Durum böyleyken planlanan maden ocağına dur diyelim!