İzmir Körfezi kan ağlıyor

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.


İzmir Körfezi yine kan ağlıyor.

Güzel şehrimiz sorumsuz yöneticilerin ellerinde harap oluyor. Denizimiz kirleniyor.

Bir çoğumuzun bildiği gibi kanalizasyon suları tekrar Ege'nin incisi İzmir'imizin denizine salınmaya başlandı. Deniz o kadar acımasızca kirletiliyor ki kimi zaman toplu balık ölümleri gerçekleşiyor. Bu bir rezalet ve kabul edilemeyecek derecede rahatsızlık verici bir durum olmasının da ötesinde güzel şehrimizin çehresini de bozmaktadır. Şehrin belli bölgelerinde pis kokular yüzünden insanlar rahatsız, kimse hiçbir önlem almıyor hiç bir açıklama yapmıyor. Güzel İzmir'in hakettiği bu mu?

Bizler İzmirliler olarak gerek denizin bu denli kirletilmesinden gerekse İzmir'de bugüne kadar herşeyin giderek zorlaşmasından aşırı derecede rahatsızlık duymaktayız. Çocuklarımıza daha güzel bir İzmir bırakmak istiyoruz. İzmir'in güzelleşmesi için çalışması gereken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denizin kirlenmesine göz yumuyor olması çok üzücü .

İzmir halkı olarak isteklerimiz var ;

1-) Körfeze kanalizasyon hatlarının direkt olarak salınmaması.

2-) Körfezin neden bu şekilde kirletildiğinin halka açıklanması.

3-) Şehirdeki bütün atık su hatlarının kanalizasyon, rögar, fabrika atık suları v.s. gibi neden körfeze akıtıldığının, neden yıllardır bununla ilgili neden bir çalışma yapılmadığının açıklamasını İzmir halkınında bilmeye hakkı vardır.

4-) Ayrıca konunun dışında İzmir halkının bir ricası daha var. Ya şu tramvay rezaletine bir son verilsin ya da rezil olan trafik sorununa çare bulunsun. Kısıtlanan otobüs hatları eski haline getirilsin. Tramvay yapılması sonucunda insanları sadece tramvaya bindirme çabası yüzünden şehrin bütün düzeni bozulmuştur. Biz eski halindeki İzmir'imizi geri istiyoruz!

Arkadaşlar bütün İzmir halkına sesleniyorum. Gelin hep birlikte sesimizi duyuralım. Güzel şehrimizi tarihler boyunca uğrunda savaş verilen Ege'nin incisi İzmir'imizi kurtaralım, İzmir körfezi temizlensin!