İZMİR ili BERGAMA ilçesindeki Ovacık Altın Madeni için ÇED olumsuz kararı verilsin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Konusu : İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün web sayfasında 10.08.2018 tarihinde duyurulan “İZMİR İli BERGAMA, ilcesinde Koza Altın İşletmeleri A.Ş.tarafından yapılması planlanan Ovacık Altın Madeni 2009/7 projesi ile ilgili olarak hazırlanan son şekli verilen ÇED Raporu” için itirazlarımın sunulmasıdır.

Bergama Ovacık Altın Madeni işletmesinde Danıştay 6.Dairesi’nin 13 Mayıs 1997 tarihli kararı ile başlayan süreç devam ediyor. Anayasa ve yasalar yok sayılarak, yargı kararı yine etkisiz hale getirmek isteniyor;

 Söz konusu maden işletmesi için verilen 18/02/2009 tarihli "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı" İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin 25.04.2017 tarihli 2015/1285 Esas, 2017/524 Karar sayılı kararı ile “ÇED Raporunun alanın gerçek flora, fauna ve diğer canlı grupları bakımından tür çeşitliliği, popülasyon zenginliği, Türkiye'deki dağılışı, yok olma durumu belirlenmeden hazırlandığı” gerekçesiyle iptal edilmişti. Yargı kararının duraksamadan ve gecikmeden uygulanması gerekirken 2009/7 sayılı genelgeye dayanılarak aynı işletme için 3 Ağustos 2017 tarihinde yeniden ÇED olumlu kararı verildi. Bu karar hakkında da İzmir 6.İdare Mahkemesi 03.07.2018 tarih ve 2017/1317 Esas sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararının gerekçesi yine “ÇED raporunun içinde verilen fauna listelerinin ciddi eksiklikler barındırdığı, verilen bazı fauna türlerinde verilen bilgilerin hatalı ve yetersiz olduğu, flora yönünden keşif günü belirlenen tür sayısının ÇED raporundakilerden fazla olduğu”ydu.

Ovacık Altın Madeni işletmesinin çevre sağlığı ve canlı yaşamı için risk oluşturduğu, kamu yararına aykırı olduğu böylelikle bir kez daha ortaya çıkmıştı. Kararın en geç otuz gün içinde uygulanması ve maden işletmesinin mühürlenmesi gerekiriyordu ama öyle olmadı, yargı kararının yeniden yok sayıldığını görüyoruz. Eksikliklerin giderilmesi kılıfı altında hazırlanan ÇED Raporu, 10.08.2018 tarihinde toplanan İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından aynı gün yeterli bulunup nihai kabul edilmiş.

 Anayasanın 56.maddesinde tanınan haklar ile yüklenen ödeve dayanarak; Ovacık Altın Madeni İşletmesi ile ilgili ‘Anayasa ve doğanın yasaları yok sayılarak’ başlatılan yeni ÇED sürecini meşru bulmuyorum, düzmece nihai ÇED raporuna itiraz ediyorum. Anayasanın “Hukuk Devleti” ilkesini düzenleyen 2.maddesi ile yargı kararlarının bağlayıcılığını düzenleyen 138.maddesi gereğince şimdi yapılması gereken çevreyi ve hukuku kirleten Ovacık Altın Madeni işletmesinin temelli kapatılması, sorumluların cezalandırılması, zararların giderilmesidir.

 Sonuç olarak; İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün web sayfasında 10.08.2018 tarihinde duyurulan “İZMİR İli BERGAMA, ilçesinde Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Ovacık Altın Madeni 2009/7 projesi ile ilgili olarak hazırlanan son şekli verilen ÇED Raporu” hakkında ÇED olumsuz kararı verilmesini talep ediyorum.