Fayton yasağının sebep olacağı hayvan kıyımına dur de!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Fayton meselesi, özellikle adalar faytonlarında görülen vahşi manzaralar nedeniyle bütün ülkeye sirayet etti. Gerekli denetimleri yapmak, faytonlara taş ya da toprak yollu, gölgelikli şeritler açmak, hayvanları belli saatin üstünde çalışmayacak şekilde rotasyona sokmak, kötü muameleye para ve ruhsat iptali cezaları vermek gibi çözümler yerine belediyeler uygulamayı topyekun yasaklama yoluna gitmiştir.

Bir grup kendini bilmezin kötü muamelesi nedeniyle, bugün bütün fayton atları kötü muamele görüyor gibi bir algı oluşturulmuş, elektrikli fayton denilen ucube aletlere dönüşüm yapılarak devlete yeni vergi ve rant kapıları açılmıştır.

Bu yasaktan doğrudan ve dolaylı olarak etkilenecek binlerce insan bir tarafa; çoğu fayton işletmecisinin evladı gibi gördüğü, hatta bazen evladının rızkından kesip yemini, ilacını, veteriner ve kişisel bakımını yaptığı o atlar, şimdi mezbahaya gönderilip hayvanat bahçesindeki aslanlara yem olmaya, ya da doğaya terk edilmeye mahkum bırakılmıştır. Doğaya terk edilmek ilk başta mutlu bir seçenek gibi görülse de, doğdukları günden bu yana insan bakımına alışkın olan bu canlıların doğada birkaç günden fazla hayatta kalamayacağı, ya da kötü niyetli kimselerin zulüm, taciz ve tecavüzüne maruz kalabileceği unutulmamalıdır.

Bu nedenle fayton yasağının kaldırılması ve yerine yapıcı çözümlerin ve denetleme mekanizmalarının sağlanması için bu imza kampanyasını başlatıyoruz. Nasıl ki sokağa terkedilen bir kedi, bir köpek için içimiz cız ediyorsa, aynı duyarlılığı bu güzel atlar için de göstermenizi umuyoruz.