Kampanya Kapatıldı

BESLEME ODAKLARI ve UYARI YAZILARI

Bu kampanya 315 destekçiye ulaştı


Sokaklardaki kedi ve köpekleri “tıpkı bir hırsız gibi gizli saklı beslememek” için, Allahın sessiz kullarına merhameti olmayanların "niçin besliyorsun?" diye size sataşıp saldırmaması, su kaplarını atmaması, hayvanları dövüp taşlamaması, kara kış ortasında yaptığınız sığınakları parçalamaması için besleme odakları ve uyarı afişleri talep ediyoruz.

 

 

YASAL DAYANAK: Hayvanları Koruma Kanunu, İçişleri Bakanlığı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerinde Gönüllü KATILIM Yönetmeliği
BİLGİ ve GEREĞİ İÇİN DAĞITIM: Bimer, Orman Su İşleri Bakanlığı, Valilik İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Kaymakamlık, Orman Su İşleri Bölge ve Şube Müdürlüğü, Müftülük, PARTİLERİN Genel Merkezleri, İl ve İlçe Teşkilatları, Milletvekilleri, Basın Kuruluşları.
İL HAYVANLARI KORUMA KURULU BAŞKANLIĞINA
ORMAN SU İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA,
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda, korunmaları açık bir şekilde hükme bağlanmış olmasına rağmen, betonlaşmış ve yaşam alanları yok edilmiş şehirlerde su ve yemek bulamayarak açlıkla mücadele ederken, insanlar tarafından da şiddete uğrayan köpek ve kediler, zor koşullarda yaşam savaşı vermektedirler. Bu hayvanlara yemek su veren gönüllüler ise, baskı altında hakaret görmekte ve engellenmektedirler.
Bu bağlamda taleplerimiz:
====1. Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği'nin, Madde 21/1/d şıkkında hükme bağladığı, sahipsiz hayvanların beslenmesine ilişkin gönüllülere verdiği görev ve hak ile merhametli insanlar bu hayvanlara su ve yemek koyduklarında, bazı insanlardan tepki almakta, hatta darpa maruz kalmaktalar. Bu darp edip gönüllüyü engelleyenler, yasanın BİRİNCİ Bölüm-Madde 1. "Hayvanların rahat ve her türlü acıdan ızdıraptan uzak yaşatılmasını, mağduriyetlerinin önlenmesi" hükmünü ihlal etmektedirler.
=====2. İki lokma yemek bulduğu için sevinen bir kediyi taşlayan, su içen bir köpeğin su kabını fırlatıp atan, tekmeleyen, gönüllülere engel olan insanlara, yönetmeliğin Madde 5 – (1) Belediyeler ve Orman Su İşleri Müdürlükleri "Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili EĞİTİCİ faaliyetleri yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle yükümlüdürler" hükmü gereği, Belediyeler ve Orman Su İşleri Müdürlüğünce, hem bilgilendirme yapılmasını hem de aşağıda içeriğini belirttiğimiz YASAL UYARI AFİŞ ve TABELALARINDAN şehrin sokak, cadde ve parklarına asılmasını talep ediyoruz.
=====3. Üzerinde Belediye ve Orman Su İşleri Müdürlüğü adı ve logosu bulunan, """""Sokaklar Sahipsiz Hayvanların Yaşam Alanlarıdır. Sokak hayvanlarını uzaklaştırmaya çalışanlara ve sokaktaki beslenmelerine engel olanlara, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince cezai işlem uygulanır"""" mesajını içeren YASAL UYARI AFİŞLERİ ve TABELALARININ konulacağı yerlerin gönüllülerle birlikte tespit edilmesini talep ediyoruz.
Şiddet ve nefretin gittikçe yaygınlaştığı günümüzde, toplumunda, hayvan sevgisini ve yaşam hakkına saygıyı yerleştirecek hizmet ve çalışmalar yapılması halinde, hem hayvanların korunması sağlanmış olacak, hem de toplumda şiddete karşı merhamet duyguları güçlendirilmiş olacaktır.
Bu taleplerimize ve müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği kanuni süre içerisinde tarafımıza bilgi ve cevap verilmesini saygılarımızla arz ederiz.
İsim Soyad: HÜLYA BİRVAR
=========================================
EKLİ KANUN MADDELERİ
====================================================
1. Ek...5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
MADDE 4. - Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir. c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
_________________________________________________
2. Ek...5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği:
Madde 5 – (1)ORMAN SU İL MÜDÜRLÜĞÜ .... f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak düzenlemekle yükümlüdür.
MADDE 21 – (1) (Belediyelerce) Toplanılan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre bakılır: d) Geçici bakımevlerinde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, aşıları ve tıbbi müdahaleler ile kısırlaştırılmaları yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az yedi gün sonra kayıt altına alınıp, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzerlerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, GÖNÜLLÜ kuruluşlarla işbirliği içerisinde BESLEME ODAKLARI kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.Bugün Hülya imzanı bekliyor!

Hülya Birvar bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI: BESLEME ODAKLARI ve UYARI YAZILARI». Hülya ve imza atan diğer 314 kişiye katıl.