Kültürpark Halkındır. Yıkıma, yapılaşmaya, talana dur de

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YÖNETİMİNE AÇIK MEKTUP;

2016 yılı Eylül ayında çok sayıda Oda, Demokratik Kitle Örgütü, Kent Konseyleri ve diğer oluşumlarla, kent dostlarının bir araya gelerek oluşturduğu KÜLTÜRPARK PLATFORMU kurulduğu günden itibaren;

- Parkta yapılmak istenen Kongre Merkezi başta olmak üzere yapılaşmayı durdurmuş.

- Bir önceki yönetimin kapalı kapılar ardında, gizli, kapaklı bir şekilde hazırlattığı, halktan kaçırarak, Belediye Meclisi’nden geçirdiği ve anti demokratik bir yaklaşımla onaya yolladığı Koruma amaçlı İmar Planı’nın geri çekilmesine ön ayak olmuş.

- Kültürpark’ın terkedilmiş halinin kısmen de olsa, giderilmesini sağlamış,

- Basmane Çukuru diye anılan, KÜLTÜRPARK’ın ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz alana ilişkin inşaat girişimlerine karşı hukuki engelleme çalışmalarını sürdürmüş,

- 12 Eylül 2018’de Belediye Meclisinde alınan İZFAŞ eski binasının özel bir üniversiteye tahsisine karşı duracak muhalefeti örgütlemiş, taşınma işleminin gerçekleşmesini önlemiş.

- Kültürpark’a ilişkin İzmirlinin eğilimini belirlemek üzere bir Mülakat Araştırması ve Çalıştay düzenlemiştir.

Bunların paralelinde, Mimarlar ve Şehir Plancıları Odalarının hukuki mücadelelerini desteklemiş, Platform toplantıları, Park Şenlikleri, Forumlar, Basın Açıklamaları, Basın Toplantıları, Demeçler vb’i etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.

Kent merkezinde nefes alınacak başka kamusal yeşil alan yok iken 80’li yaşlara ulaşmış olan, bir kısmı bizzat Belediye Eski Başkanımız Behçet Uz tarafından dünyanın çeşitli ülkelerinden getirilerek, bir kısmı doğa aşığı yazar Halikarnas Balıkçısı tarafından dikilmiş son derece önemli binlerce ağacın, Kültürpark’ı kendisine mesken etmiş kuşların, sincapların ve diğer canlıların yaşamını tehlikeye atacağını gözardı eden, “Tarihi ve doğal sit alanı” olan böyle bir parka, bu parkın barındırdığı Göl, Ada Gazinosu gibi yakın Cumhuriyet’in mimari değerlerine böylesine denetimsiz olarak müdaheleyi “düşünmek” bile KültürPark’a, İzmir’in ekolojisine ihanet iken, yapılması gerekenin Kültürpark için bilgi, belge, düşünce üreten her aktörle (STK’lar, DKÖ’ler, Odalar, Üniversiteler, Kent Konseyleri vd.) kapsamlı bir çalışma ve katılımcı bir süreçle bir araya gelip, bu alanın korunarak yaşatılması için diyalog ve işbirliği içerisinde yönetilmesi, yeni bir yol haritasının çizilmesi iken bu yolu başlatıldı ama sürdürülmedi.

Kültürpark’ta “Pazar olmasın” dendi, Pazar açıldı,
Kültürpark “trafikten arınsın” dendi, Park araçlarlardan geçilmiyor.
Kültürpark “Korunsun, kollansın” dendi, neredeyse saldırarak yıkımlar yapılıyor.
“Parkın bina yükü azalsın, ilgisizler buradan alınsın” dendi, yeni birimler taşındı.
Ağaçlara bakılmıyor, Müzenin girişi bile temizlenmiyor. Parkın kültürü ile hiç bağdaşmayan bir Pastacılık Festivali ile, Kemeraltı’na çok da yakışabilecek, yeri orası olan bir “Alış Veriş” günleri ile bir kaç Kongre ve Çalıştay… Kent Parkı’nın ihtiyacı bunlar mı? Bu ekoloji cennetine “işlev” aramaktan artık vaz geçin.

Biz Arama Konferansına da, Çalıştay’a da emek vermiş, katkı koymuş KÜLTÜRPARK PLATFORMU olarak izlediğiniz şeffaf olmayan bu sürece ve yıllardır olduğuğu gibi yaşanan oldu bittilere karşı yeter diyoruz. Kamusal alan olan bu Parkı ne İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne , ne İZFAŞ’a ne de sermayeye terk etmeyeceğimizi yineliyoruz.

Yeni yönetimi şeffaf olmaya çağırıyor, KÜLTÜRPARK’ın ekolojik değerini anlamaya, sorunların çözümü, geleceğin planlanması, yönetilmesi ve gelecek nesillere ulaştırılması için demokratik bir KÜLTÜRPARK MECLİSİ’ni de içerecek şekilde katılımcı ve çoğulcu bir yönetim modeli oluşturmaya çağırıyoruz.

Kültürpark Platformu 2016’dan bu yana olduğu bu karşı duruşu ile Kültürpark’ın İzfaş’ı sırtında taşımaya devam etmesine, geçici kaydı ile yapılan hangarların hemen sökülmesini istiyor, bu kanserli hücrelerin varlığını sürdürmesine karşı çıkıyoruz.


İzmir Büyükşehir Belediyesinden;

✓ Koruma Amaçlı İmar Planı ve Alan Yönetim Planlamasının en kısa sürede katılımcı bir süreçle hazırlanıp kamu ile paylaşılmasını,

✓ Kültürpark’ın Tarihi ve Doğal sit alanı olduğunun gözardı edilmemesini,

✓ Kültürpark’ın “Kent Parkı” kimliği ile yaşatılmasını, yeşil dokunun arttırılması ve sürekliliğinin sağlanmasının ilke olarak kabul edilmesini,

✓ Kültürpark’ın korunacak yapı stoğunda yer alan yapıların; onarım ve restorasyonları ile yıkımların plan dahilinde, şeffaf ve katılımcı bir süreçle yapılmasını,

✓ Kültürpark’a arsa, bina ve altyapı yatırımı gerektirmeyen hazır, boş ve bir alan gözüyle bakılmamasını; fuar, pazar gibi amacı dışında yeni işlevlendirme arayışlarına son verilmesini,

✓ İzmir Fuar alanı tamamlanınca “söküleceğine” dair yazılı taahhüt verilmiş olan Hangarların hemen kaldırılmasını,

✓ İZFAŞ’ın elini Kültürpark’tan çekmesini,

✓ Kültürpark’ta yaşayan 8 bine yakın ağaç, ağaççık ve çalı ile kuş, sincap, yarasa, kelebek ve diğer hayvanların yaşama alanlarının korunması ve sürekliliğinin sağlanmasını,

✓ Yapılacak etkinliklerin flora ve faunaya zarar vermeyecek olmasını,

✓ Kültürpark’ın her türlü trafikten arındırılmasını,

✓ Demokratik bir KÜLTÜRPARK MECLİSİ’ni de içerecek şekilde katılımcı ve çoğulcu bir yönetim modeline kavuşturulmasını istiyoruz.

KÜLTÜRPARK Özgürlük Duygusudur.
KÜLTÜRPARK İzmir'in Oksijen deposudur.
KÜLTÜRPARK Kent Merkezinde bir Vahadır.
KÜLTÜRPARK Tüm ülkenin kültürel anı defteridir.
KÜLTÜRPARK Doğal Güzelliktir, doğa ile iç içeliktir.