Kampanya Kapatıldı

İSTANBULUN BÜTÜN MAHHALERİNDE, EVLİ KEDİ PARKLARI SOĞUKLAR GELMEDEN ÖNCE YAPILMASININ TALEBİ İLE!!! @RT_Erdogan

Bu kampanya 5.249 destekçi ulaştı


Bu kampanya üç dilde yayınlanmıştır
This petition is puplished in three languages
Эта петиция опубликована на трех языках


Hey, BÜYÜK  İNSANLAR!!!
Konuşamayan ufak kedi kardeşlerimiz adına sesleniyoruz size!
Onlar da insan gibi CAN taşıyan ALLAH’ın yaratıkları!
İnsan gibi üzülüp ACI çekiyorlar!
İnsan gibi sevinip SEViyorlar!
İnsan gibi de YAŞAMAYA HAKLARI VAR!!!
Onları korumak ve onların ihtiyaçlarını sağlamak, yasal görev olmanın yanında aynı zamanda insani görevidir.
Bu hayvanların yaşam haklarını tanımak, 5199 sayili Hayvanlar Koruma Kanununda
onları korumak ve beslenmelerini sağlamak belediyelere verilmiş, YASAL BİR GÖREV VE HÜKÜMDÜR. 
Bunları yapmak yerine devletin ilgisizliğinden zavallı hayvanlar açlıktan, susuzluktan, soğuktan ve insanların zülümünden ölüyorlar!
Belediyeler doğasında kalsın diyorlar. Pardon ama hangi doğadan bahsediyoruz ?!
İnşaat sektörlerin kazanma hırsından dolayı eline geçerdikleri doğan mı, etrafımızda bütün betonlardan mı yoksa çöplüklerden mı bahsediyoruz? Evet çünkü yaşamaya çalıştıkları yer çöplüklerdir, yemeklerini aradıkları yer de çöplüktür. Onlara ait yabanıl bölgeler bile ellerinden alınmış ve buna rağmen onlar bu şekilde biz insanlarla yaşamayı kabulleniyorken biz insanların hiçbir yardımımız olmuyor, tam aksine dışlayıp aşağılayıp işkence edenlerimiz var bu tür insanların bunları yapabilmesindeki sebep insanların ve yasaların yeterli DUYARLILIĞI göstermeyişidir…Bu duyarlılığı arttırmak adına, devletimizden ve belediyelerimizden, biz çevre dostlarına öncülük edip destek olmaları ve gittikçe duyarsızlaşıp bencilleşen ülkemizi yardım ve dostluğun önemini hatırlatmak adına, özellikle soğukların başlamasından önce kedi evlerinin yapılması tüm insanlara bir örnek olacaktır…
Sayıları çok fazla başa çıkamayız dersiniz, ama sayıları bu kadar yükseğe çıkması da devletin suçu, gene ilgisizlik, görmezden gelinmeseydi ve başından beri takip edilip kısırlaştırma işlemleri yapılmış olsaydı, bu kadar sayıları da olmazdı. 

Biz Müslüman kitleler Hz.Muhammed’in ilkelerini benimsemişken bazı buyruklarını unutuyoruz sanırım. Biz müslümanlar Hz.Muhammed’in  hayvan dostu olduğuyla övünür dururuz hayvanlara yönelik bazı buyruklarını vede savaş alanında bile bir anne kedi için nekadar DUYARLI davrandığını hatırlatmak isteriz…

Hz. Muhammed’in sözleri :

*Canlı hayvana işkence, eziyet edene lanet olsun.
*Ben size Allah’dan korkunuz, hayvanları incitmeyiniz, rahatlarını bozmayınız demiyor muyum?
*Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur
*Hayvana binecekseniz tatlılıkla bininiz. Yük vuracaksanız takatinin üstünde yüklemeyiniz. Kesecekseniz en az ızdırap verecek şekilde kesiniz.

Bu sebeplerden dolayı İstanbul’un bütün semtlerinde yeşil alanlarda ve parklarda soğuklar başlamadan Kedi Sığınma ve Beslenme Evlerinin yapılmasını , ve kedilerin aşılarını, kısırlaştırma ve iyileştirme operasyonlarını yapılmasını talep ediyoruz.

 

Arkadaşlar!!! Bir imza ile küçük gibi görülen bir destek verin ve iyiliğin kazanmasına katkınız olsun. Hayvanların bizim bakımımıza ve yardımımıza ihtiyacı var, hayvanların yok olması insanlarında yok olmasıdır bu terazi dengesi her geçen gün bozuluyor… UNUTMAYALIMKİ SELLER SADECE KÜÇÜK BİRER YAĞMUR DAMLASINDAN OLUŞUR…

 

Hey, GREAT PEOPLE!!!
We call upon in the name of our  little brothers, the cats, who can not speak!
They are, like the people, the God's creations  with a heart and soul!
Like the people, they are can be sad and feel PAIN!
Like people, they are can be happy and  they can LOVE!
And like the people THEY HAVE THE RIGHT TO LIVE!
Protect them and ensure their needs are not only our legitimate duty but at the same time and the our human duty.

According to the law 5199 of The Protection of Animals, Recognizing the right to life of these animals, the protection of their security and livelihood, was introduced into the  LEGAL OBLIGATION for all municipalities.
But instead the poor animals are dying of hunger, thirst, cold, and from human persecution and indifference!
The municipality says let them live in the nature, in the wild. But…
What kind of nature we talk about ?
About that nature to which the builders laid hands because of their greed to earn more , about the concrete that surrounds us, or about garbage dumps ? Yes, because the animals are trying to survive in the dumps and  trying to find  food for life there. The wild places that once belonged to them , were taken away, and they are forced to live beside humans. But humans don't help them, on the contrary, there are those of us, who banishes , humiliates and tormented by their.  The reason of this situation in the lack of sensitivity, indifference, as at people and in existing laws.The government and the municipalities should be an example and support for environmentalists. Taking care of stray animals should be a reminder of the importance of support and friendship during the growth of global selfishness and indifference.You say, too many homeless animals, we can not solve this problem…But it is the fault of government and municipal management.If the problem of the growth of the number of homeless animals would be treated seriously and not  indifferent, if the work on the sterilization of animals was carried out continuously, there would be so many homeless animals around us.

Islam teaches Muslims that  they must treat cats well, providing the cat with enough water and food and giving "roaming time" (a degree of freedom of movement).

Islam teaches Muslims to treat cats well and that the cat is a creature to be cherished and loved.

Mistreating a cat is regarded as a severe sin in Islam and can lead to punishment as the story of the women who mistreated a cat and she went to hell for punishment.
For all these reasons before winter  in all the districts of Istanbul ( and not only in Istanbul but the whole of Turkey), in the green spaces and parks , should be done at home-seekers for cats.

All homeless animals be vaccinated, sterilized, and receive care in the recovery period..
My friend!Your signature it is a small but important contribution to the victory of good.Animals need our help.The balance of nature under threat: the disappearance of wildlife leads to the disappearance of humanity.
Remember!
Rains begin with one drop and after time they become flood and you can't count them and no one can stop them....

 

Эй, ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ!!!
Мы призываем от имени нашим маленьких братьев кошек, которые не могут говорить!
Они как и человек БОЖЬИ создания с ДУШОЙ!
Как и человек они грустят и испытывают БОЛЬ!
Как и человек они радуются и ЛЮБят!
И как человек ОНИ ИМЕЮТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ!
Защищать их и обеспечивать их потребности это не только законное наша обязанность, но и в то же время и человеческая обязанность.
Согласно закону 5199 о Защите Животных, признавая право на жизнь этих животных, защищать их безопасность и предоставлять питание им, было введено в юридическое обязательство для всех муниципалитетов. Но вместо того,  что бы этим заниматься, из-за невнимания государства бедные животные умирают от голода, жажды, холода и от людского гонения!Муниципалитет говорит - пусть живут в своей природе. Извините но о какой природе идет речь? О той природе на которую наложили руки строители из-за своей жадности заработать побольше, о бетоне который окружает нас или о мусорках ?! Да потому что они пытаются выжить на мусорках и так же пытаются найти себе пропитание на мусорках.Даже те дикие места которые когда то принадлежали им, от них отобраны, и не смотря на это они принимают жить с нами людьми, а от нас людей никакой помощи нет, а наоборот из нас есть те которые изгоняют, унижают и пытают их, и все это люди могут делать из за не показания ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ не от закона не от людей… Чтобы повысить эту чувствительность, просим от нашего государства и муниципалитетов уделить внимание и поддержать наших окружающих друзей, напомнив нашей теряющей чувства и приобретающей эгоизм стране о важности  помощи и дружбе, особенно перед приходом холодов, сделать домики для кошек будет хорошим примером для всех людей… Вы скажете, что их число слишком большое и, что не справимся, но опять таки же их рост в количестве вина государства, опять невнимание, если бы все это не игнорировалось ,а с начала следилось бы за этим и делалась бы серилизация, их количество не было бы таким.

Так же Турция состоящая из мусульманинов страна, принявшая принципы Пророка Мухамеда забывает о некоторых его наставлениях. Мусульмане гордятся дружным отношением Пророка Мухаммеда  к животным, и мы хотим напомнить как он ЧУВСТВИТЕЛЬНО отнесься к кошке маме на войне …

Слова Пророка Мухаммеда:

*Проклятие тому кто пытает и обижает живого животного.

*Не говорю ли я вам бойтесь Бога, не обижайте животных, не портите их удобства.

*Нет рая для того у кого в сердце нет сострадания.

* Если садитесь на животного садитесь со сладостью.Если грузите груз не грузите на уставшего. Если режете режьте принося минимально боли.

 

С этими причинами требуем сделать в каждом районе Стамбула, в парках и зеленных местах убежище для кошек и места для питания, а так же сделать кошкам прививки и операции стерилизования а так же их лечение.

 

Друзья!!! Поддержите одной подписью, которая может показаться незначительной, и станьте частью победы чего то хорошего. Животные нуждаются в нашей опеки и помощи. Исчезновение животных означает и исчезновение людей, это весы баланса с каждым днем портятся… ДАВАЙТЕ НЕ ЗАБЫВАТЬ,ЧТО ПОТОПЫ НАЧИНАЮТСЯ С МАЛЕНЬКИХ КАПЛЕЙ ДОЖДЯ…Bugün Radmila imzanı bekliyor!

Radmila Kharitonova bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «İSTANBULUN BÜTÜN MAHHALERİNDE, EVLİ KEDİ PARKLARI SOĞUKLAR GELMEDEN ÖNCE YAPILMASININ TALEBİ İLE!!! @RT_Erdogan». Radmila ve imza atan diğer 5.248 kişiye katıl.