İstanbul Sözleşmesi'nin İptaline Hayır!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Kadına yönelik cinsel istismar ve şiddeti önlemek, faillerin gerekli cezaları almasında adaletin tecelli etmesini sağlamak gibi hayati bir işleve sahip İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etmek kadınların can güvenliğini tehlikeye atmaktır, suçun cezasız bırakılmasının önünü açmaktır. Şiddetin önlenmesi, faillerin cezalandırılması ve ayrım gözetmeksizin kadının beyanının esas alınması için İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması elzemdir. İstanbul Sözleşmesi yaşatır!