Bir Krematoryum kurulsun

Kampanya Kapatıldı

Bir Krematoryum kurulsun

Bu kampanya 7.796 destekçiye ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafına Ateizm Derneği bu kampanyayı başlattı

Gömülmek Zorunda Değiliz!

Dünyada pek çok ülkede insanlar vasiyetleri üzerine, öldükten sonra yakılıyor. Türkiye’de de cenazesinin gömülmesini değil, yakılmasını isteyen birçok insan var. Ancak krematoryum (yakma fırını) tesisi olmadığı için bu istek karşılanamıyor.

Öldükten sonra yakılan kişilerin oranı Japonya’da %99,85, Hindistan’da %85, İsviçre ve Danimarka’da %76, İngiltere’de %72, İsveç’te %70, Hollanda’da %50, ABD’de %40’tır. Türkiye'de ise herkesin cenazeleri, kendi istediği şekilde değil, belediyenin uygun gördüğü şekilde gömülerek defnediliyor. Hâlbuki 1930’da yayınlanmış olan Hıfzısıhha Kanunu talep edildiği ve onay alındığı takdirde belediyelere yakma fırını kurma yetkisi vermiş. Kanunen belediyelerin krematoryum kurması ya da kurdurması konusunda hiçbir engel yok. Belediyeler ise bugüne kadar “talep olmadığı” gerekçesiyle adım atmış değiller. Görünen o ki ancak bizler talep ettiğimiz takdirde belediyeler krematoryum açabilir ya da özel firmalara yaptırabilir. Görselde de gördüğünüz üzere çok pahalı ya da işletmesi zor bir sistem değil.

Yapmamız gereken, kaç kişinin yakılmak istediğini belediyelere bildirmek. Eğer çok kişi olduğumuzu görürlerse “talep yok” bahanesi ardına sığınamayacaklardır. Nasıl defnedileceğine karar vermek herkesin kendi hakkıdır. Herkesin kendi istediği şekilde defnedilmesini sağlamalıyız.

En yüksek nüfuslu ve en büyük bütçeli ilimiz olduğu için İstanbul’dan başlamaya karar verdik. İmzalarınızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ileteceğiz ve sonucu sizlerle paylaşacağız.

Öldükten sonra vücudunun yakılmasını isteyenlerin haklarına saygı gösterilmesini destekliyorsan sen de kampanyamızı imzala!

 

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 7.796 destekçiye ulaştı