İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belgrad Ormanı’na dokunma!

Doğrulanmış başarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belgrad Ormanı’na dokunma!

Bu kampanya 56.548 destekçi ile değişim yarattı!
Başlama tarihi:
Muhatap:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Bu kampanya neden önemli?

Belgrad Ormanı’na Dokunma!

İstanbul halkını İstanbul'un kalan son doğal orman alanlarından biri olan Belgrad Ormanı’na sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Hukuk dışı, akıl almaz, oldu bitti dev projeleriyle yaşam alanlarımızı dolduran İBB ve iş ortakları inşaat şirketleri, bu kez gözlerini İstanbul'un yaşam kaynağı Belgrad Ormanı'na çevirdi. Genişleyen beton şehir, kuzey sahiliyle arasındaki son yeşil habitatı da eriterek kendine yeni yollar inşa etmeye çalışıyor.

Haliç’ten başlayarak Cendere deresi boyunca ilerleyerek Kemerburgaz'a kadar uzanan, buradan da ormana hançer gibi saplanan Dekovil tren hattıyla adeta beton bir vadi haline getirilmekte olan Cendere’nin, Kemerburgaz'a kadar rant cenneti haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Amaç Kuzey Ormanları’nın tertemiz nefesini şehre ulaştıran en büyük soluk borusunun inşaat sermayesi tarafından kesilmesidir.

Belgrad Ormanı’nın doğal bütünlüğünün korunması gereken son parçasını da ikiye bölecek ve binlerce ağacı katledecek “Dekovil Hattı” demiryolu projesi, her ne kadar nostaljik turistik amaçlı denilse de Belgrad Ormanı için son çılgın projelerden biridir. Ormanlar parçalandıkça yok olmaları kolaylaşan eko-sistemlerdir; daha önce 3. Köprü otoyolu için üst kısmından bölünmüş olan Belgrad Ormanı zaten yaralıdır. Bu çılgın proje ise Belgrad Ormanı’nın idam fermanıdır.

Kuzey Ormanları Savunması, iki kez İBB önünden yaptığı basın açıklamalarıyla konuyu kamuoyuna duyurmuş ve yetkilileri uyarmıştı.

Bu bağlamda, İBB ve Pendik Belediyesi Meclis Üyesi S.Tarık Balyalı ile CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi tarafından İBB Meclisin’de İBB Başkanı Kadir Topbaş’a ve TBMM’de Başbakan Binali Yıldırım’a aşağıdaki sorularımız yöneltilmiştir:

- 1 Şubat’ta ihaleye çıkması beklenen Dekovil projesinin Belgrad Ormanı içindeki 6,5 km’lik hattı üzerinde gizliden hazırlıklara mı başlandı? Hangi projeye göre ihale yapılıyor?

- Belgrad Ormanı içindeki hat üzerinde ağaçlar neden işaretli?

- Ormanlık alandaki hattı sınırlar gibi çevreleyen tel örgüler neden var?

- Neden bizler proje ve proje süreci hakkında bilgi alamıyoruz?

- Dekovil hattı hangi metro hatlarıyla birleşecektir?

- Belgrad Ormanı’ndan geçecek olan bu hattın güzergâhı nedir? Uzunluğu kaç kilometredir?

- Bu proje Belgrad Ormanı’nın kalbine hançer vuracaktır. Ormandan kaç adet ağaç kesmeyi planlamaktasınız? Bunun sonuçlarının farkında mısınız?

- Yapılacak olan ihalede raylı sistem hakkında yapılacak olanın ne olduğu belli değildir. 1 Şubat’ta yapılacak olan bu projenin ihalesi hattın tamamı için mi yoksa birinci kısmı için mi düzenlenecektir?

- Belgrad Ormanı’nın su kaynakları, bitki örtüsü ve canlı türleri nedir?

- Belgrad Ormanı’ndan geçecek olan bu güzergâhın dışında kalan ormanlık alan için nasıl bir planlama yapmayı düşünüyorsunuz?

- Dekovil hattının geçeceği güzergâh için ilgili kurum, kuruluş ve üniversitelerden görüş alınmış mıdır? Alındıysa nasıl görüş bildirmişlerdir?

- Dekovil hattı için ÇED raporu düzenlenmiş midir?

- Dekovil hattı için fizibilite ve maliyet çalışması yapılmış mıdır? Yapılmışsa çıkan sonuç nedir?

- Dekovil hattının geçeceği güzergâh boyunca imara açılacak alanlar nerelerdir?

- Yaklaşık 13 yıldır Belgrad Ormanı içinde ve civarında yeraltı suları ile kaynak suları pompalarla çekilip şişeleme tesislerine taşınmakta. Bu süreçte civarda açılan kuyulardan çekilen suların ekosistem üzerinde olumsuz etkileri ne olmuştur? Dere ve dere yatağı canlılarının yok olduğu doğru mudur?

- Belgrad Ormanı’nın içindeki tarihi su bentlerine ne olmuştur?  

Korunduğu söylenen kalan son iki bin hektarlık ormanlık alanın tam ortasından geçen Dekovil demir yolu hattı ve eşliğindeki bisiklet yolu projesinin Belgrad Ormanı’nın sonunu getireceği net ve açıktır. Hatta bu projenin, kamuoyuna açıklanmayan, Kuzeydeki Ormanlık Bölgeleri yok ederek yapmayı planlanan yerleşim alanları için öngörülen ulaşımın ilk adımı olduğundan endişeleniyoruz - Kuzey Ormanları’nın yok olması zaten İstanbul’un sonu demek olacaktır.

1 Şubat’ta yapılması beklenen ihale şartnamesinde (*) istasyon yapılacak yerlerin arasında adı geçen Ayvadbendi, Belgrad Ormanı’nın kalbinde yer alıyor. Oysa Belgrad Ormanı, tehdit altındaki su kaynakları, doğal dokusu, bitki örtüsü ve canlılarıyla bir bütündür. Belgrad Ormanı her ne amaçla yapılırsa yapılsın raylarla bölünemez. Araç trafiğine daha fazla açılamaz. İstanbul’un mirası Belgrad Ormanı, İstanbullunun koruması altındadır. “Nostaljik hat” kandırmacasıyla Belgrad Ormanı’nın kalbinden demir yolu geçiremezsiniz. (**)

Büyümenin ve gelişmenin her geçen gün daha çok beton, ulaşım ağı ve sonu gelmeyen bilim dışı projeler olduğunu savunan dev inşaat sektörüne karşı direniyoruz ve uyarıyoruz, bu ‘büyüme’nin sonu felaketle bitecek.

Belgrad Ormanı yoksa su da yok, temiz hava da yok.

Tarih boyunca kadim Belgrad Ormanı İstanbul ile bütünleşmiştir. Belgrad Ormanı, bizzat Mimar Sinan'ın inşa ettiği su kemerleri ve kıymetli tarihi eserler barındırmaktadır. Benzersiz biyolojik çeşitliliğe sahiptir ve günümüzde İstanbul halkının nefes alabildiği ender yerlerden biridir, bunu bozulmamış olmasına borçludur. Günümüzde de İstanbul’un giderek kirlenen havası, kuzeyden gelen baskın rüzgarlar ile, Belgrad Ormanı'nın bir parçası olduğu Kuzey Ormanları sayesinde temizlenmekte, suyumuzun önemli bir bölümü, aynı ormanlık alanlarda ırmaklar, dereler, göletler ve yeraltı suları olarak yer almakta ve depolanmaktadır.

Şu bir gerçek ki Belgrad Ormanı yoksa İstanbul da yok.

Belgrad Ormanı’nın son doğal alanının da çılgın projelerle elimizden alınmaması için herkesi imzaya davet ediyoruz.

(*) http://www.rayihale.com/2017/halic-kemerburgaz-dekovil-hatti-yapim-isi/

(**) 1912-15 yılları arasında yapılan ve işletilen dekovil hattı, enerji sıkıntısını gidermek için Ağaçlı’dan çıkarılan kömürü merkeze taşımıştır. Sonrasında bu hattın rayları hurdacılar ve köylüler tarafından kullanım için söküldü. Aradan geçen 100 yılda bitki örtüsü bu hattı tamamen kapladı, doğal hayat kendisini öyle toparladı ki bugün orman içinde hattın izini sürmek bazı yerlerde neredeyse imkansız hale geldi.

Doğrulanmış başarı

Bu kampanya 56.548 destekçi ile değişim yarattı!

Bu kampanyayı paylaş