Adalarda kurtarılan atlar çalıştırılmasın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


ATLAR ÖZGÜR OLSUN!

İstanbul Adalar'da yasaklanan faytonlarda kullanılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faytonculardan satın aldığı Atların, bir kölelik sistemi olan faytonculuktan hiçbir farkı olmayan Tarım ve Hayvancılıkta "kullanılmasını" köylülere, yetiştiricilere verilmek istenmesini kabul edilir bulmuyoruz.

Yıllarca Adalardaki atların sömürüden kurtulması, kırbaçtan, yokuşlardan, yükten kurtarılması ve her canlının doğuştan gelen hakkı olan özgürce yasam haklarının geri verilmesi gerektiğini savunduk.

Atların birçoğunun faytonlarda çalıştırılmaktan dolayı vücutlarında ağır tahribat ve buna bağlı sağlık sorunları yaşadıkları için;
düzenli olarak bakım ve tedavi görmeleri gerekiyorken, bu gerçeği gözardı ederek "tarıma destek" diyerek çiftçilere, köylülere, hayvancılık yapanlara verilmesi bu Atların çalıştırılması , kısa sürede hayatlarını kaybetmelerine sebep olacaktır.
Atlar ne fayton sömürüsünde, ne "her türlü hizmette" "faaliyette" kullanılacak hizmet araçları! cansız nesneler! değildir.

Bizler, tüm yetkili kurumları göreve davet ederek, yaşamlarından  sorumlu oldukları Atların yaşam haklarını güvence altına almalarını, faytonculuktan kurtarılan atların kalan yaşamlarında çalıştırılmadan, sömürülmeden İstanbul'da Atların yaşamına uygun bir arazide yapılacak bir tesis, rehabilitasyon merkezinde yaşamlarının sonuna kadar her türlü yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanacağı, tehlikeden uzak, kalan ömürlerini huzur, güven içinde sürdürmelerini talep ediyoruz.