İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DİPLOMASININ SAYGINLIĞININ İADESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DİPLOMASININ SAYGINLIĞININ İADESİ

2.065 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
Başlama tarihi:
Muhatap:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ve

Bu kampanya neden önemli?

İstanbul Üniversitesi Açıktan ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ÖRGÜN eğitime denk gelen diplomasının 2017 yılında alınan kararla statüsünün değiştirilerek daha alt seviyeye çekilmesi ve AÇIK ÖĞRETİM eğitimine denk getirilmesi bundan dolayı bölüm öğrencilerinin mağduriyetinin gerçekleştirilmesidir. Talebimiz 2017 Yılında İstanbul Üniversitesi AUZEF Fakültesi gerçekleşen bu mağduriyetin giderilmesidir. AUZEF Öğrencileri olarak alınan bu karardan önce ve sonra da ödenen harç ücretinin değişmemesi (Dönemlik - 716 TL) ve geri seviyeye çekilen diplomanın normal bir açık öğretim eğitimiyle aynı seviyeye getirilmesi büyük bir mağduriyet oluşturmuştur. Eğitimimizin bitmesinin ardından E-DİPLOMA değil elimizde dokunabileceğimiz ter döktüğümüz senelerin sonucunda kazanmaya hak kazandığımız SOMUT DİPLOMAMIZIN tarafımıza verilmesini istiyoruz.

Eğitimin şekli eğitimin derecesini belirleyemez. Diplomalarımıza eklenen "uzaktan eğitim" ibaresinin kaldırılmasını, diplomanın saygınlığının iade edilmesini istiyoruz.

Başlatılan bu imza kampanyası ile birlikte sesimizi gerekli kurum, kuruluş ve kişilere duyurmak açısından büyük önem arz etmektedir. 2017 yılında elimizden alınan hakkımızın tekrar tarafımıza iletilmesi yönünde desteklerinizi rica ediyoruz. 

2.065 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.