Isparta Dedegöl dağları Kuzukulağı Yaylası Korunan Alan İlan Edilsin

Doğrulanmış başarı

Isparta Dedegöl dağları Kuzukulağı Yaylası Korunan Alan İlan Edilsin

Bu kampanya 10.985 destekçi ile değişim yarattı!

T.C Cumhurbaşkanlığı ve tarafına Güneş Ergüden bu kampanyayı başlattı

Isparta ilinin Aksu ilçesine bağlı Eldere köyünün hemen üstünde bulunan Türkiye´nin en önemli doğa sporları ve eko turizm alanlarından Dedegöl dağ silsilesinin Kuzukulağı yaylasında 100 hektarlık alana Maden yada mermer arama ruhsatı verildi.

Bu ruhsatın iptal edilmemesi durumunda su kaynakları kirlenecek hayvancılık, yaylacılık bitecektir.

Bölgeyi turizm ve spor açısından özel kılan mağaracılık, doğa yürüyüşleri, dağ bisikleti parkurları, kaya tırmanış rotaları ile bu aktivitelerden beslenecek olan kırsal kalkınma ve eko turizm olanakları geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde sona erecektir.

Bu kadar çeşitli aktiviteyi ve doğal çeşitliliği bünyesinde barındıran bu yayla dünyada benzeri çok ender bulunan bir öneme sahiptir.

Dedegölü yok olmaktan kurtarmak için sende katkıda bulun.

Kampanyayı imzala!

Bimer ( Başbakanlık iletişim merkezi) ve Cimer´e ( Cumhurbaşkanlığı İletişim merkezi) şikayet mektubu yaz!

Doğrulanmış başarı

Bu kampanya 10.985 destekçi ile değişim yarattı!