Petición cerrada

Irene Rigau: L´escola Can Montllor no es tanca / La escuela Can Montllor no se cierra

Esta petición ha conseguido 1.298 firmas


L'escola Can Montllor és un projecte únic i innovador que trenca amb l'ensenyament tradicional. Els nen@s, els pares / mares, tota la comunitat educativa volen aquesta escola pública. Al barri on s'ha d'ubicar l'escola necessita la continuïtat del projecte i la construcció de l'edifici de l'escola Can Montllor ja que només hi ha una escola pública a tot el barri (tota la resta són escoles concertades). És un projecte necessari que forma persones amb criteri, autonomia i solidaritat. El Departament d'Ensenyament s'escuda que s'ha de tancar l'escola per motius econòmics i demogràfics sense cap tipus de criteri. Des del 2010 aquest mateix departament ha estat enganyant constantment a la comunitat educativa amb la continuïtat del projecte. Els polítics no han sabut planificar ni gestionar els recursos, ni aprenen dels seus errors. Retallar en Educació atempta contra el present i el futur de la societat, però sobretot afecta un dels grups més vulnerable: els nens i nenes. Cap escola s'ha de tancar, Can Montllor no es tanca. # salvemcanmontllor 

La escuela Can Montllor es un proyecto único e innovador que rompe con la enseñanza tradicional. L@s niñ@s,los padres/madres, toda la comunidad educativa quieren esta escuela pública. En el barrio donde se tiene que ubicar la escuela necesita la continuidad del proyecto y la construcción del edificio de la escuela Can Montllor ya que sólo existe una escuela pública en todo el barrio (todo lo demás son escuelas concertadas). Es un proyecto necesario que forma personas con criterio, autonomía y solidaridad. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat se escuda en que debe cerrarse la escuela por motivos económicos y demográficos sin ningún tipo de criterio. Desde el 2010 este mismo departamento ha estado engañando constantemente a la comunidad educativa con la continuidad del proyecto. Los políticos no han sabido planificar ni gestionar los recursos, ni aprenden de sus errores. Recortar en Educación atenta contra el presente y el futuro de la sociedad, pero sobretodo afecta a uno de los grupos más vulnerable: los niños y niñas. Ninguna escuela debe cerrarse, Can Montllor no se cierra. #salvemcanmontllorHoy: AMPA Escola Can Montllor cuenta con tu ayuda

AMPA Escola Can Montllor necesita tu ayuda con esta petición «Irene Rigau: L´escola Can Montllor no es tanca / La escuela Can Montllor no se cierra». Únete a AMPA Escola Can Montllor y 1.297 personas que ya han firmado.