Petition Closed
Petitioning Artur Mas and 2 others

Irene Rigau: L´escola Can Montllor no es tanca / La escuela Can Montllor no se cierra

L'escola Can Montllor és un projecte únic i innovador que trenca amb l'ensenyament tradicional. Els nen@s, els pares / mares, tota la comunitat educativa volen aquesta escola pública. Al barri on s'ha d'ubicar l'escola necessita la continuïtat del projecte i la construcció de l'edifici de l'escola Can Montllor ja que només hi ha una escola pública a tot el barri (tota la resta són escoles concertades). És un projecte necessari que forma persones amb criteri, autonomia i solidaritat. El Departament d'Ensenyament s'escuda que s'ha de tancar l'escola per motius econòmics i demogràfics sense cap tipus de criteri. Des del 2010 aquest mateix departament ha estat enganyant constantment a la comunitat educativa amb la continuïtat del projecte. Els polítics no han sabut planificar ni gestionar els recursos, ni aprenen dels seus errors. Retallar en Educació atempta contra el present i el futur de la societat, però sobretot afecta un dels grups més vulnerable: els nens i nenes. Cap escola s'ha de tancar, Can Montllor no es tanca. # salvemcanmontllor 

La escuela Can Montllor es un proyecto único e innovador que rompe con la enseñanza tradicional. L@s niñ@s,los padres/madres, toda la comunidad educativa quieren esta escuela pública. En el barrio donde se tiene que ubicar la escuela necesita la continuidad del proyecto y la construcción del edificio de la escuela Can Montllor ya que sólo existe una escuela pública en todo el barrio (todo lo demás son escuelas concertadas). Es un proyecto necesario que forma personas con criterio, autonomía y solidaridad. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat se escuda en que debe cerrarse la escuela por motivos económicos y demográficos sin ningún tipo de criterio. Desde el 2010 este mismo departamento ha estado engañando constantemente a la comunidad educativa con la continuidad del proyecto. Los políticos no han sabido planificar ni gestionar los recursos, ni aprenden de sus errores. Recortar en Educación atenta contra el presente y el futuro de la sociedad, pero sobretodo afecta a uno de los grupos más vulnerable: los niños y niñas. Ninguna escuela debe cerrarse, Can Montllor no se cierra. #salvemcanmontllor

Letter to
Artur Mas
President de la Generalitat de Catalunya Artur Mas
Consellera d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Irene Rigau
Els pares, mares i alumnes de l’Escola Can Montllor manifestem:
Que l’Escola Can Montllor, ubicada actualment en el recinte de l’Escola Joan Marquès Casals, Sant Pere Nord, compta amb tres cursos, 2 P5, 1 P4 i 1 P3, i no disposa d’edifici propi. La construcció de les infraestructures per l’escola havien d’iniciar-se durant el mes de desembre de 2010 i entrar en funcionament l’any 2011, però les retallades al Departament d’ensenyament van paralitzar el procés. L’any 2011 ens anuncien que l’escola de moment no es construiria i que tampoc podien assumir col·locar mòduls prefabricats al barri on havíem d’estar situats, Les Arenes, La Grípia i Can Montllor.
L’escola queda així doblement penalitzada; per una banda el fet d’estar a més de 2Km de l’ubicació real de l’escola, frena l’arribada d’inscripcions a totes les famílies que no disposen de transport privat; i per altra banda, l’aturada de les obres fa malpensar a moltes famílies i posa en dubte el futur de l’escola, fent que moltes persones triïn escoles més segures pels seus infants.
El passat 28 de juny del 2012, en una reunió amb el Director de Serveis Territorials el Sr. Lluís Baulenas, el departament es va comprometre a tirar endavant el projecte iniciat amb l’Escola Can Montllor, si l’escola rebia com a mínim 12 pre-inscripcions en primera opció. El 18 de febrer d’aquest any 2013 uns inspectors de l’ensenyament, van venir al centre a informar-nos del tancament de l’escola.
L’Escola Can Montllor es va crear l’any 2010 per donar cabuda al sistema educatiu a unes famílies i uns infants nascuts en plena pujada de la demografia a Terrassa. Moltes d’aquestes famílies, de la zona 3, havien sol·licitat l’Escola Roser Capdevila en primera opció. L’alta demanda de l’escola va deixar moltes famílies fora i el departament les va derivar a l’Escola Can Montllor, que per les jornades de portes obertes, només se sabia l’ubicació però encara no es va donar a conèixer el projecte educatiu. Aquestes mateixes famílies van demanar al departament d’ensenyament que posés una línea extra a l’escola sol·licitada, però la resposta va ser que no era possible, i que l’Escola Can Montllor era una molt bona opció.
I és cert, l'escola Can Montllor és un projecte únic i innovador que trenca amb l'ensenyament tradicional. En paraules de la Dra. Mequè Edo, Coordinadora del Grau d’Educació Infantil de la UAB; Utilitzen metodologies i dinàmiques d’aula obertes, i innovadores, que trenquen amb el patró d’implementació de fitxes. Utilitzen dinàmiques centrades en els infants i les seves famílies, atenent a cada infant, fent lluir el millor de cadascú, acompanyant tant els nens com a les seves famílies, embolicant-se en projectes nous i reptes que creen il·lusió i treball cooperatiu, dedicació i l’orgull compartit dels resultats obtinguts. D’aquesta forma s’aconsegueixen uns nivells de coneixement i competències dels infants molt alts, a més de fer una escola integradora sense la pèrdua de la qualitat educativa.
Tota la comunitat educativa, estem orgullosos de la nostra escola. Ens sentim satisfets amb els resultats educatius dels nostres infants, així com el tracte rebut com a famílies per tot l’equip professional, des de la direcció, al claustre de mestres.
Però, una vegada més la demografia ens juga una mala passada, i el departament d’Ensenyament ens diu que la demografia a la Zona 3 de Terrassa, ha baixat lleugerament, i que és per això que la nostra escola ara no és necessària.
Però les dades al barri de Les Arenes, La Grípia i Can Montllor són unes altres. La natalitat al barri és de 283 infants en l’any 2010, lleugerament superior a la de l’any passat, 236. Aquest barri, a més, només disposa d’una escola pública, que acull a 50 infants, la resta d’infants han d’escolaritzar-se en escoles concertades, o sortir del barri i marxar a altres barris, escoles més allunyades, per poder escolaritzar-se en l’escola pública.
El departament d’Ensenyament només parla de la davallada de natalitat com un fet general de zones o a nivell de Terrassa, però la realitat és que a la ciutat de Terrassa la davallada no és uniforme, i hi ha barris que encara estan en creixement.
La solució per les famílies de l’Escola Can Montllor al tancament de l’escola, ha estat l’oportunitat d’anar a escolaritzar els nostres infants a l’Escola Roser Capdevila. L’any 2010 no hi havia la possibilitat d’oferir una líniea extra més, però l’any 2013 si que hi ha la possibilitat d’oferir fins a 4 línies extres més, comptant amb la que ja tenen dels nens escolaritzats en el 2009.
Aquest fet ens diu una cosa, l’Escola Can Montllor, amb el seu tancament desapareixerà i per tant el seu projecte educatiu amb la seva comunitat educativa, però i l’Escola Roser Capdevila. També desapareix com l’escola que coneixem, ja que el projecte educatiu de l’Escola Roser Capdevila, basat en el treball per projectes, i ambients, es veurà greument afectat per la massificació d’aules, i de línies escolars. Afectant també a tota la seva comunitat educativa. Aquesta és la solució? Portar al nostres fills i filles a una escola massificada? A una escola que d’aquí a dos anys aproximadament no tindrà prou aules per acollir a tots els grups escolars. Què passarà? Els mòduls pre-fabricats que demana l’Escola Can Montllor i que ens diuen que no es poden pagar, els posaran a l’Escola Roser Capdevila?
Els pares i mares de l’Escola Can Montllor creiem que la davallada de la demografia ens dona l’oportuniat d’afavorir a les escoles que durant molt de temps han hagut de suportar línies extres, és el moment de que aquestes escoles recuperin els espais que destinaven a laboratoris, aules de plàstica, etc. Ens dona l’oportunitat de que les escoles no estiguin massificades amb ràtios per sobre de l’estipulat. La davallada de la demografia és una oportunitat per la millora, però no per al tancament d’escoles. Amb el tancament d’escoles, tornem a massificar aules i infraestructures.
Aquest any ha estat el primer en la davallada de natalitat, ja que l’any passat encara vam tenir 4 línies extres a la ciutat. Els ítems pel tancament de línies de P3 ha estat el següent; en primer lloc escoles amb línies extres, i en segon lloc escoles no consolidades. L’Escola Can Montllor ha estat una d’elles, com escola no consolidada perquè no tenim edifici propi. Però la davallada de la natalitat és només un inici, què passarà l’any pròxim, quan s’hagin de tancar més línies de P3, aquest any no hi hagut escoles amb línies extres. Quina escola serà la següent?

La comunitat educativa al complet de l’Escola Can Montllor necessitem i volem l’escola, el barri on s'ha d'ubicar l'escola necessita la continuïtat del projecte i la construcció de l'edifici com a equipament al barri. I l’Escola Roser Capdevila vol el seu projecte educatiu tal i com el coneixen i el gaudeixen, sense massificacions.
Demanem:
. La rectificació immediata de la Consellera Irenen Rigau al tancament de l’Escola Can Montllor
. L’adequació amb mòduls pre-fabricats de l’Escola a l’ubicacio real que ha de tenir al barri de Les Arenes, La Grípia i Can Montllor.
. La reconsideració del calendari de construcció de l’Escola Can Montllor amb noves dates i en un termini màxim de 4 anys.

El projecte de l’Escola Can Montllor, és un projectes que ajuda a formar persones amb criteri, autonomia i solidaritat. El Departament d'Ensenyament s'escuda que s'ha de tancar l'escola per motius econòmics i demogràfics sense cap tipus de criteri. Els polítics no han sabut planificar ni gestionar els recursos, ni aprenen dels seus errors. Retallar en Educació atempta contra el present i el futur de la societat, però sobretot afecta un dels grups més fràgils: els nens i nenes.
Contra el tancament de les escoles públiques
Per una educació pública i de qualitat
# salvemcanmontllor


AMPA Escola Can Montllor