درخواست یاری از سازمانهای بین المللی بهداشت برای مقابله با اپیدمی ویروس کرونا در ایران

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Dear Sir/Madam,

On January 30, the World Health Organization declared a state of emergency on Corona virus. Nevertheless, the government of Iran ignored the WHO's warnings and failed to provide timely prevention and provision of medical care for patients with the Corona Virus. The lack of timely and accurate information about the spread of Covid-19  has caused an epidemic across Iran. Due to the negligence of the government, Iran has been put on quarantine by its neighbours.

Iranian people do not have access to basic medical supplies such as medical masks, latex gloves, sanitizers and Covid-19 test kits. Corona patients do not receive the basic and necessary medical services such as required medical tests to be diagnosed, being quarantined in the hospital, or receive oxygen therapy. The remains of the deceased patients are kept and buried in unhygienic conditions. According to a study by independent Canadian researchers, the number of people with Covid-19 in Iran is most likely more than 18,000 people.

We urge you to implement an emergency plan to address this epidemic and assist the Iranian people. Eighty million people in Iran need your humanitarian assistance now. Iran has become a hub for the increase and spread of the Corona Virus. Failure to properly control the spread of this epidemic in Iran will lead to very serious conditions for the Middle East, Europe and the North America.

We request humanitarian aid from your international organizations. Preventing the spread of Corona Virus and providing urgent medical care to the Iranian people is of utmost importance.

Mr. Yves Daccord, Director General of International Committee Red Cross

Mr. Jason Cone, Executive Director of Médecins Sans Frontières

Ambassador Mark A. Green, Administrator of USAID

Mrs. Winifred Byanyima, Executive Director of Oxfam International

Mr. Christopher Graves, Executive Director of Project HOPE

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directors-General of World Health Organization

Ms. Henrietta Fore, Executive Director of UNICEF

Mr. Achim Steiner, Executive Director of UNDP

کمیته بین المللی صلیب سرخ؛ سازمان پزشکان بدون مرز؛ سازمان کمکهای آمریکا؛ سازمان آکسفام؛ سازمان پروژه امید؛ سازمان بهداشت جهانی؛ سازمان  یونیسف؛ برنامه توسعه سازمان ملل  

سازمان بهداشت جهانی در 30 ژانویه وضعیت اضطراری در مورد بیماری کورونا اعلام نمود. اما حکومت جمهوری اسلامی با بی توجهی به هشدارهای سازمان جهانی بهداشت وعدم اجرای بموقع پیشگیری و تهیه لوازم و امکانات پزشکی برای بیماران مبتلا به ویروس کورونا و عدم اطلاع رسانی بموقع و صحیح در مورد گسترش این بیماری در شهرهای مختلف یک وضعیت اپیدمیک در سرار ایران بوجود آورده است. بدلیل سهل انگاری های حکومت جمهوری اسلامی هم اکنون سراسر کشور ایران به توسط همسایگانش به قرنطینه درآمده است

مردم ایران امکان دسترسی به وسایل بهداشتی اولیه همچون ماسک بهداشتی و دستکش لاتکس و مواد ضدعفونی کننده ندارند. بیماران مبتلا به کورونا از خدمات لازم پزشکی همچون کیت های آزمایش برای تشخیص بیماری و قرنطینه شدن در بیمارستان و اکسیژن درمانی برخوردار نیستند. اجساد بیمارانی که فوت کرده اند به صورت غیر بهداشتی نگهداری و خاکسپاری میگردنند. بر اساس یک تحقیق علمی توسط محقیقین مستقل کانادایی میزان مبتلایان به ویروس کورونا در ایران بیش از هجده هزار نفر میباشند

ما مردم ایران از شما درخواست میکنیم که یک طرح اضطراری برای رسیدگی و کمک به مردم ایران اجرا نمایید. هم اکنون هشتاد میلیون نفر مردم ایران به کمک های انساندوستانه شما نیازمند هستند. هم اکنون ایران به یک مرکز تولید ویروس کورونا و گسترش آن تبدیل شده است. نتیجه عدم کنترل صحیح از گسترش این بیماری در ایران شرایط بسیار وخیمی در منطقه خاورمیانه و اروپا و آمریکا بوجود خواهد آورد

از شما سازمان های بین الملی درخواست کمک های بهداشتی انسان دوستانه میکنیم. جلوگیری از گسترش بیماری کورونا و ارائه خدمات درمانی لازم و فوری به مردم ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است