Integración das ensinanzas artísticas superiores na universidade galega

Petición cerrada

Integración das ensinanzas artísticas superiores na universidade galega

Esta petición ha conseguido 2.530 firmas


A Plataforma Galega pola Integración das Ensinanzas Artísticas Superiores na Universidade pretende que con data do 1 de xullo de 2013 os centros integrados na mesma e as titulacións que ofrecen se adscriban á universidade.

O obxectivo urxente é a consecución da titulación de Grao para os alumnos que se matricularon nel e que lles foi sustraido por unha senteza do Tribunal Supremo. Para darlle solución a ese problema, propomos a adscrición e posterior integración das ensinanzas artísticas superiores na universidade galega. Máis alá, pretendemos a posta en valor e pleno desenvolvemento destas ensinanzas, que veñen reclamando dita integración hai moito tempo. A Plataforma entende que a súa petición é razoable e factible, e por iso confía en que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, dea os pasos necesarios para dar resposta a unha demanda inapelable.

Asemblea de alumnas  e alumnos do CSM de A Coruña

Asemblea de alumnas e alumnos do ECRBC de Galicia

Asociación de alumnos e alumnas do CSM de Vigo

Asociación de alumnos e alumnas da ESAD de Galicia

Asociación de Titulados en Estudos Superiores de Arte Dramática de Galicia  

Conservatorio Superior de Música de Vigo

Conservatorio Superior de Música de A Coruña

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia

Escola Superior de Conservación e Restauración de BBCC de Galicia  

CIG Ensino. Confederación Intersindical Galega

Comisións Obreiras. Federación do Ensino de Galicia

FETE-UGT Galicia

STEG, Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de GaliciaHoy: Universidade cuenta con tu ayuda

Universidade Xa necesita tu ayuda con esta petición «Integración das ensinanzas artísticas superiores na universidade galega». Únete a Universidade y 2.529 personas que ya han firmado.