Petition Closed

Integración das ensinanzas artísticas superiores na universidade galega

A Plataforma Galega pola Integración das Ensinanzas Artísticas Superiores na Universidade pretende que con data do 1 de xullo de 2013 os centros integrados na mesma e as titulacións que ofrecen se adscriban á universidade.

O obxectivo urxente é a consecución da titulación de Grao para os alumnos que se matricularon nel e que lles foi sustraido por unha senteza do Tribunal Supremo. Para darlle solución a ese problema, propomos a adscrición e posterior integración das ensinanzas artísticas superiores na universidade galega. Máis alá, pretendemos a posta en valor e pleno desenvolvemento destas ensinanzas, que veñen reclamando dita integración hai moito tempo. A Plataforma entende que a súa petición é razoable e factible, e por iso confía en que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, dea os pasos necesarios para dar resposta a unha demanda inapelable.

Asemblea de alumnas  e alumnos do CSM de A Coruña

Asemblea de alumnas e alumnos do ECRBC de Galicia

Asociación de alumnos e alumnas do CSM de Vigo

Asociación de alumnos e alumnas da ESAD de Galicia

Asociación de Titulados en Estudos Superiores de Arte Dramática de Galicia  

Conservatorio Superior de Música de Vigo

Conservatorio Superior de Música de A Coruña

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia

Escola Superior de Conservación e Restauración de BBCC de Galicia  

CIG Ensino. Confederación Intersindical Galega

Comisións Obreiras. Federación do Ensino de Galicia

FETE-UGT Galicia

STEG, Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia

This petition was delivered to:
  • Xunta de Galicia
  • Sr. Presidente do Grupo Parlamentario AGE
  • Sr. Presidente do Grupo Parlamentario PSOE
  • Sr. Presidente do Grupo Parlamentario PP
  • Sr. Reitor da Universidade de A Coruña
  • Sr. Reitor da Universidade de Vigo
  • Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
  • Sr. Conselleiro de Educación e Cultura
  • Sr. Presidente da Xunta de Galicia
  • Sr. Presidente do Grupo Parlamentario BNG


Universidade Xa started this petition with a single signature, and now has 2,539 supporters. Start a petition today to change something you care about.