Stop the cyberbullying (Siberzorbalığı Durdur)

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


We want to stop people mocking each other on the internet every day,and stop cyberbullying behind anonymous accounts, so help us with a signature.With the development of the Internet, the person who carries her-his sociality to the Internet has switched to a different mode of bullying, Instagram, Twitter, Tik Tok, many people are lynched under the title of entertainment.To stop all this hate, we need the help of everyone, especially social media companies and governments, help us reach them and make our voices heard./Her gün internette insanların birbiri ile alay etmesini ve anonim hesapların arkasından siber zorbalık yapmasını durdurmak istiyoruz bunun için bir imza ile bize yardım et.Internetin gelişimi ile birlikte sosyalliğini internete taşıyan insan zorbalığın farklı bir moduna geçmiş durumda Instagram'da Twitter'de Tik Tok'da birçok insan eğlence başlığı adı altında linç ediliyor.Bütün bu nefreti durdurmak için sosyal medya şirketleri ve devletler başta olmak üzere herkesin yardımına ihtiyacımız var onlara ulaşmamız ve sesimizi duyurmamız için bize yardım et.