İnsanoğlu, dostuna sahip çık!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


Tarafımıza ulaşan ihbar ve bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla, 19.05.2018 tarihinde Edirne Karaağaç Mahallesi’nde oturan ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalıştığını öğrendiğimiz Ergül Vetrina isimli şahıs tarafından, sahipli köpeğine 4-5 gün boyunca işkence yapılmış ve köpek Ergül Vetrina tarafından dövülmek suretiyle öldürülmüştür. (EK 1) Günlerce köpeğin ağlama seslerini duyan komşuları tarafından, köpeğin öldürüldüğü gün Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği’ne haber verilmiş ve müdürlüğününüz görevlileri şahıs ile görüşmeye gitmiştir. Ancak kendisi görevlilerinizin de üzerine yürüyerek ‘’isterse polis gelsin’’ şeklinde tehditkar konuşmuş ardından da döverek öldürdüğü köpeği çöpe atmıştır. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre, Ergül Vetrina isimli şahısın yapmış olduğu yasal bir suçtur. (EK 2) Ayrıca hayvana şiddetin bir sonraki adımı insana şiddettir. Bu kişi Trakya Üniversitesi bünyesinde çalışmaya devam ettiği müddetçe oradaki çalışanların ve öğrencilerin de can güvenliği yoktur.

Bu nedenle Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan; Ergül Vetrina isimli şahıs hakkında idari işlem başlatılmasını, şahıs hakkında 5199 sayılı kanun uyarınca idari para cezası kesilmesini, ayrıca Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nden kendi hayvanına şiddet uygulamak suretiyle ölümüne sebep olmuş bu kişinin işine son verilmesini talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin 3071 ve 4892 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

YAZININ EKLERİ:
EK 1: Ergül VETRİNA isimli şahsın köpeği öldürerek çöp konteynerına attığına dair görüntüler
https://www.facebook.com/nurhan.kalender/videos/10214896103508625/UzpfSTI5MTgyMzIyMDgzOTczNjoxODcyNTk2Njk2MDk1NzA2/
https://www.facebook.com/nurhan.kalender/videos/10214896140349546/

EK 2: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Mevzuatı
Madde 14- Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:
a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.
Madde 28- (DeğiĢik: 23/1/2008 – 5728/553 md.) Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki cezalar verilir:
k) 14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerine aykırı davrananlara üçyüz Türk Lirası; (f) ve (l) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kesilmiş ve canlı hayvanlara elkonulur