Başkanımız Ali Ekber Barmağıç ve Dersim Temsilcimiz Özkan Arslan'a özgürlük!

Başkanımız Ali Ekber Barmağıç ve Dersim Temsilcimiz Özkan Arslan'a özgürlük!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

İnsan Hakları Mahkemesi tarafına Munzur Çevre Derneği (MÇD) bu kampanyayı başlattı

ALİ BARMAĞIÇ'A ve ÖZKAN ARSLAN’A ÖZGÜRLÜK!

 

Munzur Çevre Derneği de doğaya, yaşam alanlarına ve tüm topluma doğru genişleyen saldırıların parantezine sokulmuştur. Kurucu Üyemiz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Ekber Barmağıç 30 Haziran günü keyfi bir şekilde çalıştığı iş yerinden gözaltına alınmış, 3 Temmuz günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Tekirdağ Muratlı T 1 Hapishanesi’ne konulmuştur.

 

Peri Direnişi sırasında yaşamı savunanların en önünde yer alan Dersim temsilcimiz Özkan Arslan ise, 24’ünde HDP Ekoloji’nin çağrısıyla İstanbul’da yapılan Ekoloji Buluşması için Dersim’den yola çıkmış bindiği uçaktan iner inmez 3. Havalimanı’ndan gözaltına alınmıştır. Peri Direnişinde açılan davası onaylanan Özkan Arslan tutuklanarak Metris Hapishanesi’ne götürülmüştür.

 

Baskı, gözaltı ve tutuklama terörüyle verilmek istenen mesaj açıktır! Ali Ekber Barmağıç ve Özkan Arslan şahsında ekoloji mücadelesi tecrit edilmek isteniyor. Böylece doğa ve yaşam alanları savunmasız, talanın, sömürünün dizginleriyse bırakılmış olacaktır.

 

Bildikleri bir şeyi tekrar söyleyelim ki; doğa bizi mücadeleye çağırdıkça direniş sürecektir!

 

Munzur Çevre Derneği ve onun kurumsal kimliği altında doğanın ve yaşam alanlarının talan edilmesine karşı sürdürdüğümüz mücadele suç parantezine sokulamayacak kadar meşrudur. Ali Ekber Barmağıç’ın ve Özkan Arslan’ın tutuklanmasıyla çevre ve yaşam savunucularına, derneğimizin üyelerine verilmek istenen gözdağı hükümsüzdür. Doğayı ve yaşamı savunanlar olarak rant projelerine, talana ve sömürüye karşı koymak için dünden daha güçlü şekilde birleşecek, mücadelemizi sürdüreceğiz!

 

MÜCADELEMİZİ DAYANIŞMANIN SINIRLARINI AŞARAK BİRLEŞTİRELİM!

 

Munzur'dan, Hasankeyf'ten, Karadeniz'den, Kaz dağlarından, Aydın ve Trakya ovasından yükselen isyanımızı ve çığlığımızı birleştireceğiz! Ranta, talana, sömürüye, baskıya, gözaltı ve tutuklamalara karşı mücadelemizi dayanışmanın sınırlarını aşarak büyüteceğiz! Doğayı ve yaşam alanlarımızı savunmak, ranta, talana ve sömürüye karşı koymak meşrudur! Doğaya egemenliklerini en vahşi biçimlerle dayatanlar direnenleri karşılarında bulmaya devam edecektir. Bir kez daha söylüyoruz ki ekoloji mücadelesi baskı, gözaltı ve tutuklamalarla tecrit edilemez!

 

Doğayı ve yaşam alanlarını savunanlar baskı silsilesiyle yıldırılamaz, susturulamaz!

Doğanın ve insanlığın özgürleşme mücadelesi engellenemez!

Ali Ekber Barmağıç’a özgürlük!

Özkan Arslan’a özgürlük!

Munzur Çevre Derneği

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.