İlköğretim müfredatına Hayvan Sevgisi dersi zorunlu ve uygulamalı ders olarak eklensin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.


Eğitim ve Empati (Lütfen Okuyun) 

Maalesef dört ayağı ve kuyruğu bedeninden uzaklaştırıldı, tedavi altına alınmasına rağmen minik yüreği bu vahşeti ve acıyı daha fazla kaldıramadı.

Dünyanın en önemli kavramı eğitim ve onun beraberinde getirdiği saygı, sevgi ve empati. Küçük yaşlarda kazandırılması gereken bu özellikler sadece insan toplumu için değil tüm doğaya karşı duyulması gereken ortak sorumluluklardır.

Ülkemizde yeteri kadar veterinerlik ve biyoloji mezunu olduğundan ve bunların bir çoğunun ya uzmanlık dışı işler ya da işsiz olarak hayatlarını idame etmeye çalıştıkları herkesin malumu.

Bu anlamda ilköğretimde hem çocuklarımızın hayvan sevgisi ve empatisinin tahsisi hem de işsiz veya uzmanlık dışı faaliyet gösteren veteriner hekimlerin ve biyologların mesleklerini severek icra edebilecekleri bir ortam sağlanması açısından HAYVAN SEVGİSİ adı altında zorunlu ve uygulamalı ders veya derslerin müfredata eklenmesini talep ediyorum. Uygulama için hemen hemen her şehrimizde var olan hayvan barınaklarının temiz ve eğitime açık hale getirilerek daha aktif hale getirilmesi gerekmektedir ve hiç de zor değildir.

Şayet bu durum başarıya ulaşırsa:

(1) Hayvan sevgisi ve empatisi aşılanacak

(2) Hayvan barınakları birer eğitim yuvası haline gelecek

(3) Uzmanı olduğu işi yapamayan veteriner hekimler ve biyologlar için hem istihdam hem de mutluluk sağlanacaktır.

Dr. Selçuk Topal