Toplama Yapan Belediyeler Suç İşliyor.

Toplama Yapan Belediyeler Suç İşliyor.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
İçişleri Bakanlığı ve tarafına Merve KOYUNCU bu kampanyayı başlattı

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 6.maddesi gereği ;'sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı  şekilde yerel yönetimlerce  kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama  bırakılmaları esastır.'Ancak belediyeler kanun hükmünün gereğini yapmadıkları gibi sokak hayvanlarını akıbetlerinin ne olacağı bilinmez şekilde kanuna aykırı olarak toplayıp suç işlemektedirler. Belediyelerin kanun 6. maddesinin gereğini yapmaları için imzalayarak destek olabilirsiniz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.