Sedef Kabaş ve Haksız Yere Hapsedilen Tüm Yazar ve Gazeteciler için Hukukçulara Çağrı

Sedef Kabaş ve Haksız Yere Hapsedilen Tüm Yazar ve Gazeteciler için Hukukçulara Çağrı

Başlama tarihi:
8 Şubat 2022
Muhatap:
Barolar ve
İmzalar: 12.791Sonraki Hedef: 15.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Bu ülkenin yurttaşları ve kurumları olarak kendimizi hukuksal güvenlikten yoksun hissediyoruz. Temel hak ve özgürlüklerimizi kullanamıyoruz ve kamusal yetkilerin keyfi kullanımına karşı korumasızız.

İfade özgürlüğünü kullanan gazeteciler, sanatçılar, bireyler saldırı altındadır.

Bu saldırılar hepimize yöneliktir! Özgürlük ve güvenlik hakkımıza, söz söyleme hakkımıza, yasalar önünde eşitlik hakkımıza, adalete erişim hakkımıza, bilgilenme hakkımıza ve Anayasada öngörülen neredeyse tüm hak ve özgürlüklerimize yöneliktir!

Bu saldırılar, sesiyle, sözüyle, cesaretiyle öne çıkan kadınlara yöneliktir! Kadınları, kamusal alandan uzaklaştırma, susturma, korkutma ve sindirmeyi amaçlamaktadır!

Biz bu çağrımızda, masumiyet karinesi ihlaline dikkat çekmek istiyoruz. Yani Anayasamızdaki “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz…” ilkesini savunuyoruz.

Masumiyet karinesi, mutlak bir temel haktır. Dokunulmazdır. Bu hak Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı gibi kişiler ve makamlar tarafından sürekli ihlal ediliyor. Bu hak, hukukçular açısından bir varlık-yokluk meselesidir.

Çünkü bireyin suçlu olduğu öngörüsü, adaletin temeli olan soruşturma ve araştırma ilkelerini yok eder. Savcılık makamı ve savcıları anlamsızlaştırır.

Suçluluğu mahkeme kararıyla kesinleşmeden bir kişinin suçlu ilan edilmesi, mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine de aykırıdır.

Bir kişinin suçlu sayılabilmesi, ancak bağımsız bir mahkemece yürütülen adil yargılama ile mümkündür.

Masumiyet karinesinin ihlali, yargıçları da rahatsız etmelidir, çünkü bu ihlal, bağımsız yargı ilkesini de yok sayar!

Adil yargılanma hakkı diğer temel hakların korunması bakımından hayati derecede önemlidir.

Mahkemelere ve yargıçlara emir ve talimat verilemez, tavsiye ve telkinde bulunulamaz.

Bu ihlalin son mağduru gazeteci Sedef Kabaş’tır.

Sedef Kabaş, henüz hakkında bir yargı kararı olmadan, bizzat Cumhurbaşkanı, ardından sabık Adalet Bakanı ve AKP sözcüsü tarafından suçlu ilan edilmiş, hedef gösterilmiş ve tutuklanmıştır. Ve sürekli hedef gösterilmeye devam edilmektedir.

Bu gidişata son verilmelidir!

İlk çağırımız bu ülkenin savcı ve yargıçlarına:

-Masumiyet karinesini ihlal eden her kim ya da kurum olursa olsun, izin vermeyin! İhlalin failleri hakkında yasal takibat yürütün! Bu ihlaller, sizleri işlevsiz kılmaktadır!

İkinci çağrımız, Barolara:

-Masumiyet karinesinin ihlali durumunda sessiz kalmayın, ihlali yapanlara karşı yasal girişimlerde bulunun ve takip edin.

Üçüncü çağrımız ülkenin hukuk fakültelerine, akademisyenlerine, hukukla ilgili herkese:

-Masumiyet karinesinin ihlali, fakültelerinizi, derslerinizi, ders kitaplarınızı lanetlemektedir! Bu ihlallere karşı ses verin!

Hukukçular, adalet temsilcileri sizi göreve davet ediyoruz!

Daha fazla utanca ve yok sayılmaya muhatap olmadan, Sedef Kabaş için, haksız yere hapsedilen tüm yazar ve gazeteciler için hak, hukuk ve adalet neyi emrediyorsa onu yerine getirin.

ÇAĞRIDA BULUNANLAR

ADALAR Vakfı Kadın Çalışma Grubu

ANTALYA Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Atatürkçü Düşünce Derneği

Basın Konseyi

Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar

BOYUT - Boğaziçi Üniversitesi Yurtdışı Topluluğu

ÇYDD / Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Düşünce Suçuna Karşı Girişim

ESKİŞEHİR Kadın Dayanışma Platformu

EŞİTİZ - Eşitlik İzleme Kadın Grubu

FOÇA Barış Kadınları

FETHİYE Kadın Danisma Dernegi

İRİS Eşitlik Gözlem Girişim Grubu

İZMİR Kadın Kuruluşları Birliği

Kadın Yazarlar Derneği

KARABURUN Kadın Platformu

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı

PEN Türkiye Yazarlar Derneği

ROSA Kadın Derneği

Sanatçılar Girişimi

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği

Türk Kadınlar Birliği

TYS – Türkiye Yazarlar Sendikası

UPSD – Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği.

WİNPEACE-Türkiye Kadın Barış Girişimi

Yurttaş Girişimi

Yurttaşlık Derneği

Hemen destekle
İmzalar: 12.791Sonraki Hedef: 15.000
Hemen destekle