Petition update

Adalar halkı, Heybeliada Sanatoryumu’nın hastane olarak açılmasını istiyor.

Türk Toraks Derneği

Apr 19, 2021 — 

Kampanyaya imza veren değerli destekçiler, size bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi’nin isteği üzerine Halkla İlişkiler Birimi tarafından gerçekleştirilen yeni bir anket sonuçlarını bildirmek istiyoruz. 
İstanbul Adalar'da yaşayanlarla yapılan anket sonuçlarına göre: “Heybeliada Sanatoryumu’nun tekrar bir hastane olarak açılmasını ister misiniz?” sorusuna, katılanların %84,3'ü “Evet, tam teşekküllü bir hastane olarak açılmalı” cevabını vermiştir.

Hayır, başka bir amaçla kullanılmalı” cevabını veren kişi oranı ise sadece %6.2’dir.

“Adalarda hastane sayısı ve kapasitesi yeterli midir?” sorusuna ise “Mevcut durum yeterlidir” diyenlerin oranı sadece %15’tir. Katılımcıların %37.3’si “Adalar’da tam teşekküllü bir hastane olmalıdır”, %40.3’i “Büyükada Devlet Hastanesi’nin kapasitesi artırılmalıdır”, %11.7’i “Her adaya tam teşekküllü hastane yapılmalıdır”, %21.0’i “Her adada acil durumda başvuracağımız bir birim olmalıdır” ve %7.2’si ise “Her adada halk sağlığı merkezi olmalıdır.” cevabını vermiştir.

Bu anket sonuçları da halen devam eden mahkemeye sunulacaktır. Konu ile ilgili gelişmelerden sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sizler de paylaşarak yaygınlaştırmamıza yardım edebilirsiniz. 

Anketin metodolojisi: 

Katılan kişi sayısı: 462
Kişilerin yaş ortalaması: 52 ± 16 yıldır (Min:16- Maks: 88) 
Cinsiyet: %72.7 erkek 27.3 kadın.
Yaş: Katılımcıların %26.4’ü 65 yaş ve üzerindedir.

Adalara göre dağılım:
Büyükada’dan 164 (%35.5),
Heybeliada’dan 98 (%21.2),
Burgazada’dan 103 (%22.3) ve
Kınalıada’dan 97 (%21.0) kişi. 

Eğitim seviyesi: Yanıtlayanların 132’si (%28.6) ilkokul, 49’u (%10.6) ortaokul, 146’sı (%31.6) lise, 108’i (%29.2) si üniversite mezunuydu.

Ankete katılanların adalardaki ikamet türü:
%89.9’u, bütün yıl adada kalırım cevabını vermiştir.

Ankete katılanların adalardaki ikamet süresi:
%31.5 oranında “41 ve daha fazla yıl”,
%18.4 oranında “31-40 yıl”,
%18.6 oranında “21-30 yıl”,
%16.8 oranında “11-20 yıl”,
%7.6 oranında “5-10 yıl”,
%7.1 oranında “0-5 yıl” cevabı verilmiştir.

%45.7 kişi, 65 yaş üzeri bir kişi ile ve %33.4 kişi de 16 yaş altında biri ile birlikte yaşamaktaymış. Birlikte yaşanılan kişilerin %23.7’si herhangi bir kronik hastalığı varmış.

Anketi yanıtlayanlardan %90.2’si Büyükada Devlet Hastanesi’ni sağlık sebebiyle en az bir kez ziyaret ettiğini belirtmiştir. Ankete katılanların %52.9’si acil başvuru için hastaneye gitmiş, %23.3’ü kullandığı ilaçları yazdırmak için, %22.3’ü tahlil yaptırmak amacıyla, %42.5’u poliklinik muayenesi için ve %8,5’u aşı yaptırmak amacıyla hastaneyi ziyaret etmiştir.


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.