Her Kademeye Bilişim Her Okula BT Öğretmeni

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Bilişim Teknolojileri kodlama, yazılım, uzaktan eğitim ve dijital dönüşüm ile günlük hayatımızın olmazsa olmazları haline geldi. Bu teknolojilerin erken yaşlardan itibaren nasıl kullanıldığı büyük önem arz etmekte. Bilişim teknolojileri eğitimi okullarda Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri tarafından her kademede verilmeye başlanmalıdır.

Özel okullarda Bilişim Teknolojileri dersi anaokulu seviyesinde başlamaktayken devlet okullarında 5.sınıfta başlaması eğitimde fırsat eşitliği açısından büyük bir engeldir. Bilişimle Üretim Projesi’nin birçok ilimizde pilot okullarda uygulandığını görmek hepimiz için bir mutluluk sebebidir. Proje ülke genelinde yaygınlaşmalıdır.

Robotik kodlama dünyada önem verilen bir alan haline geldi. Erken yaşta çocukların yaratıcı düşünmelerini sağlayan, kodlamanın temelini görsel ve dikkat çekici bir şekilde atan bu alanda ülkemizde de çeşitli turnuvalar düzenlenmekte. Devlet okulları da bu yarışmalara katılıp projeler üreterek başarılar elde edebilir. Üretilen projeler ülke geleceği için önem taşımaktadır. Bu projelerin üretiminde rehber konumda olan Bilişim Teknolojileri öğretmenleri her okulda görev almalı, ders saatleri arttırılarak öğrencilere kazanımlar aktarılmalıdır.

Her okula tam donanımlı bir bilişim atölyesi, her kademeye zorunlu bilişim derslerinin getirilmesi ve bu derslere sadece Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin atanması, müfredatın güncellenmesi ve bunların koordinasyonunu sağlayacak yeteri kadar bilişim öğretmeninin atanması zorunlu bir ihtiyaçtır.

Ülkenin gelişimi eğitime, eğitimin gelişimi ise bilişime bağlıdır. 

Öğrenci, veli, öğretmen veya sıradan bir vatandaş olarak isteğimiz aynı:
Her Kademeye Bilişim Dersi Her Okula Bilişim Teknolojileri Öğretmeni.