İstanbul Kitaplığı Kapanmasın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Soğukçeşme Sokağı’nda Çelik Gülersoy'un mirası, İstanbul Kitaplığı kapatılmasın, koleksiyonunda bulunan binlerce kitap ve nadir eser yok olmasın.

İstanbul’un hafızasını, dününü, bugününü ve yarınlarını korumak için, kültürel mirasın sonraki kuşaklara aktarılması için imzana ihtiyaç var!