Santraller Yatırımları Yapmadan Tekrar Havamızı Kirletmeye Başladı #İzinVermeyin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 150.000.


Bilgilendirme: Çevre yatırımı yapmayan kömürlü termik santrallerine çalışma izni verilmemesi için yürüttüğümüz bu kampanya, Madde50'nin veto edilmesiyle başarıya ulaşmıştı. Ancak şu anda santraller yatırımların tamamını yapmadan, havayı ve çevreyi kirletmeye devam ederek "geçici izin belgesiyle" tekrar çalışmaya başladı. #İzinVermeyin demek için kampanyamızı tekrar imzaya açtık. Daha önce başardık, tekrar başarabiliriz. 

.....

TBMM vatandaşlara Şubat ayında verdiği temiz hava hakkını koruma sözünü tutmayarak, geçtiğimiz haftalarda kömürlü termik santrallere çevre mevzuatına uyum için gerekli yatırımları yapmadan 2,5 yıl daha çalışma izni verdi. 

Fakat güzel bir haberimiz var! 

21 Kasım’da yasalaşan Madde 50; ilk defa Cumhurbaşkanı tarafından veto edilerek, tekrar görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderildi. 

Bu tasarı hayatımızdan tamamen çıkana kadar kampanyamız ve mücadelemiz sürüyor. Kömürlü termik santrallere çevre muafiyeti veren bütün yasa tekliflerinin artık hayatımızdan çıkmasını talep etmenin tam zamanı.

Taleplerimiz:

  • Santrallerin alt yapıları ve yapılması gereken yatırımlarla ilgili detayların kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılması.
  • TBMM vekillerini sözlerini tutması ve  temiz hava hakkını koruyacak şekilde şirketlerin bir gün bile gecikmeden gerekli yatırımları yapmalarını sağlayacak kararları alması.

Greenpeace Akdeniz Ofisi tarafından yapılmış olan çalışmaya göre;
10 tane kömürlü termik santral 2,5 yıl daha çevre mevzuatına uymak için gerekli baca gazı yatırımlarını yapmadığı sürece Haziran 2020’ye kadar en az 2860 erken ölüm, 1 milyon gün iş gücü kaybı, 7 milyon günden  fazla hastalık izni ve çocuklarda 17.400 bronşit vakasına sebep olacak. Madde 50 kapsamında en az 15 kömürlü termik santrale muafiyet verildiği düşünülürse bu rakamların çok daha fazla olacaktır. 

Lütfen bu tasarı hayatımızdan tamamen çıkana kadar kampanyayı imzalayıp paylaşmaya devam edin.

Çok yakında güzel haberleri alacağımıza inancımız tam.

Kampanyayı destekleyen kurumlar:

TEMA Zonguldak Temsilciliği

Yaşanabilir Zonguldak Platformu

Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu Elbistan

Muğla Çevre Platformu

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Turgutlu Çevre Platformu / Manisa

Salihli Çevre Derneği / Manisa

Temiz Hava Hakkı Platformu