Petition Closed

No podem permetre que tanquin centres de recuperació d'espècies. No podemos permitir que cierren centros de recuperación de especies.

Letter to
Director General del Medi Natural i Biodiversitat Generalitat Catalunya Sr. Antoni Trasobares Rodríguez
Conseller Medi Natural Sr. Josep Maria Pelegrí i Aixut
Honorable conseller,

Recentment ens hem assabentat que la Generalitat ha tancat sense previ avís el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge dels Aiguamolls, dependent del seu departament.
No podem permetre'ns perdre unes instal · lacions a les que se li dóna assistència a la nostra fauna salvatge protegida per després tornar-los a introduir en el medi natural. Són molts animals els que passen per aquest centre que és vital per mantenir la nostra fauna autòctona. Sense la feina d'aquests professionals, sense la seva ajuda, molts animals moriran per aquesta causa i moltíssims no rebran l'assistència adequada per poder sobreviure en llibertat, la qual cosa és un perjudici molt greu per a la nostra fauna. Li recordem que gran part d'aquesta fauna són espècies protegides.

Per tot això des d'organismes de protecció animal, particulars i amants del medi natural li exigim que reobri el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge dels Aiguamolls situat a la província de Girona.
Com a màxim responsable del departament de Medi Natural li preguem atengui la nostra petició.

Atentament, els signants.

Honorable Consejero,

Recientemente nos hemos enterado de que la Generalitat ha cerrado sin previo aviso el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje dels Aiguamolls, dependiente de su departamento.
No podemos permitirnos perder unas instalaciones en las que se le da asistencia a nuestra fauna salvaje protegida para después volverlos a introducir en el medio natural. Son muchos animales los que pasan por éste centro que es vital para mantener nuestra fauna autóctona. Sin el trabajo de estos profesionales, sin su ayuda, muchos animales morirán por ésta causa y muchísimos no recibirán la asistencia adecuada para poder sobrevivir en libertad, lo cual es un perjuicio muy grave para nuestra fauna. Le recordamos que gran parte de esta fauna son especies protegidas.

Por todo ello desde organismos de protección animal, particulares y amantes del medio natural le exigimos que reabra el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje dels Aiguamolls situado en la provincia de Girona.
Como máximo responsable del departamento de Medio Natural le rogamos atienda nuestra petición.

Atentamente, los firmantes.