Hayvanları Koruma Kanunu İyileştirilsin! Yaşama Haklarına Saygı Duyulsun!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Türkiye’de sahipli hayvanlar dahil sokak hayvanları ve her türlü canlı Türkiye Cumhuriyeti Medeni Hukuku çerçevesinde Eşya Kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Bundan dolayı hayvanlara karşı yapılan her türlü suç, bu kanunun yetersiz kalması sebebiyle cezasız sonuçlanıyor.

Ülkemizde yaşayan vatandaşlarızın birçoğu hayvan haklarının belli kanunlar çerçevesinde korunduğunu düşünse de, Türkiye’de son dönemde gündemde olan güncel bir sorun olarak, hayvanlara yapılan eziyetler ön plana çıkmaktadır ve Türkiye hayvan hakları konusunda gelişmiş ülkelere göre yetersiz kalmaktadır. Maalesef ki bugün hala mecliste hayvan haklarına yönelik gerçekçi veya iyileştirici bir yasa tasarısı söz konusu bile edilmiyor.

Ülkemizde bugün hala herhangi bir hayvana eziyet eden, kötü muamelede bulunan, canına kasteden hatta en temel hakkı olan yaşama hakkını elinden alan kişi veya kişiler yasalar nedeniyle hapis cezasıyla yargılanmıyor. Çünkü Türkiye’de hayvanlara yapılan bütün suçlar Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendiriliyor.

Ne Yapmalıyız?

Unutulmamalıdır ki bireyler toplumları oluşturur. Bu noktada da yapılması gereken en önemli şeylerden biri bu konuda bilinçli olan bireylerin, vatandaşları bilgilendirerek farkındalık yaratmasıdır. Bilgilendirme sürecinde de imza kampanyaları, sosyal sorumluluk projeleri ve günümüzde etkisini oldukça fazla gördüğümüz sosyal medya ve basın yayın organlarını kullanarak seslerini Meclis’e duyurmak, yasaları Kabahat Kanunu çerçevesinden çıkarıp, caydırıcı bir hale getirilmesini sağlamaktır.

Bu ülkeye hatta dünyaya tek başımıza sahip olmadığımızın farkına varılmalı, bizim dışımızda var olan her canlıya saygı ve sevgi duyulan bir sistem kurulmalıdır. Hayvanları öldürmek, onları yaralamak veya işkence yapmak; hapis cezasını getiren bir suç olarak düzenlenmelidir ve sokak hayvanları, deniz canlıları ve yabani hayvanlar da bu koruma kapsamına dahil edilmelidir. 

Bunun yanında hayvan sevgisi çocukluk çağından itibaren hissettirilmeli ve okullarda ders olarak okutulmalıdır ancak bu şekilde gençliğe ve geleceğe yatırım yapılabilir.

Yine şuan en hızlı çözüm ise; her ilçede hayvan bakım evleri kurulmalı, yasalar mevcut haliyle iyileştirilmeli, sokakta yaşayan hayvanlar için belediyelerin besleme ve barınma faaliyetlerinde bulundurulması, her bireyin kendinden sorumlu oluğunun farkına varılıp evlerinin önüne küçük kulübelerin kurulması ve beslenmelerinin temin edilmesi mevcut durumu iyileştirmek için önemli adımlar olacaktır.

Bizler bizim gibi konuşamayıp, kendini anlatamayan dostlarımızın koruyucularıyız. Bunu unutmayalım! Lütfen kampanyayı imzalayıp, daha çok kişiye ulaşmasını sağlayalım. Şimdiden herkese teşekkürler.